Rolnicy muszą pamiętać, że brak złożenia w Agencji, pomimo wezwania, wymaganych dokumentów skutkuje odmową przyznania płatności dobrostanowejMagdalena Szymańska
StoryEditorDOBROSTAN ZWIERZĄT

Terminy i zmiany w dobrostanie bydła, o których rolnik musi pamiętać

11.09.2023., 12:00h
Ekoschemat „Dobrostan zwierząt” był obok „Rolnictwa węglowego” najpopularniejszym w tegorocznym naborze wniosków. Najwięcej rolników ubiega się o płatności dobrostanowe dla bydła. Niektóre terminy złożenia w Agencji stosownych dokumentów, na których podstawie będą wyliczane te dopłaty, już minęły. Jest jednak dobra informacja – część z nich będzie można zastąpić oświadczeniem, a inne będzie można złożyć w Agencji później.

Zobowiązania w ramach poszczególnych wariantów trzeba realizować do 14 marca przyszłego roku, a w przypadku wypasu – od 1 kwietnia do 30 września. Praktykami muszą być objęte wszystkie zwierzęta danego gatunku/grupy technologicznej utrzymywane w danym gospodarstwie.

Obowiązujące przepisy

Rolnicy wnioskujący o płatności z wariantów obejmujących zwiększenie powierzchni bytowej powinni mieć opracowany plan poprawy dobrostanu zwierząt przygotowany we współpracy z doradcą rolniczym. Taki plan powinni posiadać także gospodarze ubiegający się o dopłaty z tytułu dobrostanu krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym. Zgodnie z obowiązującym jeszcze rozporządzeniem, czas na złożenie kopii tego dokumentu minął 25 lipca.

Z kolei rolnicy, którzy ubiegają się o płatności z tytułu wypasu, powinni prowadzić rejestr wypasu na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji i złożyć go do niej między 1 a 7 października  br. Ten wariant był dostępny w przypadku płatności dobrostanowych dla krów mlecznych, krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach i opasów. Przypominamy, że w przypadku wariantu realizowanego dla krów mamek w rejestrze należy uwzględnić także cielęta, jałówki i opasy do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub kombinowanego o mięsnym kierunku użytkowania. Wypas prowadzi się minimum 6 godzin dziennie i bez uwięzi przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym, tj. od 1 kwietnia do 30 września.

Wnioskujący o płatności z tytułu utrzymywania bydła na ściółce powinni to udokumentować, wykonując zdjęcie geotagowane i przesyłając je za pomocą agencyjnej aplikacji również do 25 lipca. Jeśli tego nie zrobili, a nie chcą stracić płatności, muszą złożyć w Agencji między 15 a 21 marca przyszłego roku oświadczenia o zapewnieniu zwierzętom utrzymania na ściółce.

Ubiegający się o dopłaty z tytułu zapewnienia krowom mlecznym, krowom mamkom, opasom wybiegu powinni prowadzić rejestr wybiegu, w którym w odniesieniu do każdej sztuki wskazuje się dni, w których zwierzę nie przebywało na zewnątrz, wraz z podaniem przyczyny. Praktykę wybiegu uznaje się za zrealizowaną, jeżeli zwierzęta są wypasane w okresie pastwiskowym, tj. od 1 kwietnia do 30 września przez co najmniej 8 godzin dziennie. Rejestr wybiegu trzeba złożyć w Agencji między 15 a 21 marca przyszłego roku.

Natomiast późniejsze odsadzanie cieląt dokumentuje się prowadzeniem rejestru odsadzania, w którym zaznacza się terminy urodzenia i odsadzenia. Na przekazanie ARiMR tego rejestru jest czas do 21 marca przyszłego roku.

Albo rejestr, albo oświadczenie

Obecnie procedowane są zmiany przepisów, które umożliwią rolnikowi wybór pomiędzy prowadzeniem rejestru wypasu i wybiegu w odniesieniu do krów mamek (utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach) oraz opasów a złożeniem oświadczenia, że to robi. Oświadczenie ma mieć uproszczoną formę i będzie, podobnie jak rejestr, również podstawą do wyliczenia płatności dobrostanowej.

Plan do końca września

Nowelizacja rozporządzenia przewiduje także wydłużenie w tym roku terminu złożenia planu poprawy dobrostanu zwierząt oraz stosownych oświadczeń o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt do 30 września. Planując tę zmianę, wzięto pod uwagę, że bieżący rok jest pierwszym rokiem wdrażania ekoschematu dobrostanowego na warunkach Planu strategicznego oraz że rozporządzenie dobrostanowe weszło w życie po terminie rozpoczęcia naboru wniosków.

Inne zmiany w dobrostanie zwierząt

W odniesieniu do wariantu „Dobrostan opasów” bydło wskazane w komputerowej bazie danych jako przeznaczone na opas i uwzględnione w płatności dobrostanowej w ramach wariantu „Dobrostan opasów” nie będzie mogło być uwzględnione w przyszłości w płatnościach w ramach wariantów: „Dobrostan krów mlecznych” lub „Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach”, lub „Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym”, w odniesieniu zarówno do rolnika, któremu została przyznana płatność dobrostanowa w ramach wariantu „Dobrostan opasów”, jak i innego posiadacza tego zwierzęcia.

Nowelizacja rozporządzenia dobrostanowego uwzględnia również korektę rozmiaru powierzchni odpasowo-ruchowej w pomieszczeniach lub w budynkach w ramach wymogów dla wariantu „Dobrostan krów mlecznych” zwiększonej co najmniej o 50% na 5 m2 zamiast 6,8 m2.

Magdalena Szymańska
​fot. M. Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. luty 2024 02:14