StoryEditor

W tym roku kończą się dopłaty do wapnowanie gleby. Do kiedy rolnik może złożyć wniosek?

11.06.2023., 13:00h
Ten rok to ostatnia szansa na dopłaty do zakupu wapna nawozowego dla rolników. Do kiedy trwa nabór wniosków na wsparcie do wapnowania gleb? Na jakie dopłaty można liczyć?

Dotacja na wapnowanie gleby raz na cztery lata do konkretnej działki

Dyspozycją środków w Programie Priorytetowym „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, który trwał od 2019 roku zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Nabór wniosków trwa do 31 października 2023 r. 

Wsparcie obejmuje realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska z wyłączeniem zabiegów agrotechnicznych, co zostanie potwierdzone pozytywną opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej.

O taką dotację producenci rolni dla danej działki ewidencyjnej starać się raz na cztery lata, licząc od dnia zawarcia umowy.

Na co można zyskać dopłaty do wapnowania gleby?

Dofinansowaniem objęte są tzw. koszty kwalifikowalne, czyli takie które zostały poniesione przez rolników w ramach zakupu wapna nawozowego do dnia 31 października 2023 r.  Nie obejmują one kosztów transportu oraz wysiewu.

Należy pamiętać, że data na fakturze dokumentującej zakup wapna nawozowego nie może być późniejsza niż 31.10.2023 r.

Wsparcie finansowe obejmuje zakup: 

  • wapna nawozowego, które odpowiada typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),
  • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

 

Natalia Marciniak-Musiał

fot. archiwum PWR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 14:39