ARiMR uruchamia nabór wniosków o dopłaty do budowy silosówarch.
StoryEditorDopłaty do silosów

Znamy szczegóły dopłat do silosów: terminy, warunki, stawki

05.05.2023., 15:22h
ARiMR niebawem uruchamia nabór wniosków o dopłaty do budowy silosów. Od kiedy będzie można ubiegać się o wsparcie? Na co dokładnie można wziąć pieniądze?

ARiMR uruchamia program dopłat do zakupu silosów, by zwiększyć możliwości magazynowania zbóż lub nasion roślin oleistych w obliczu kryzysu. 

Kto może otrzymać dopłaty do silosów?

O wsparcie może wystąpić rolnik będący osobą fizyczną, jeżeli:

 • jest osobą pełnoletnią;
 • przyznano mu płatności bezpośrednie na rok 2022 r.
 • posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w odniesieniu do działki ewidencyjnej, na której będzie zamontowany silos objęty wsparciem;
 • ma nadany numer identyfikacyjny

Na co dokładnie można otrzymać pieniądze?

ARiMR udzieli wsparcia na przedsięwzięcia związane z:

 1. zakupem nowego silosu;
 2. zakupem nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosu, w tym:
  1. wentylatorów lub odpylających wentylatorów ssących z adapterem,
  2. czujników, sond i czytników pomiaru poziomu zasypu silosu, temperatury lub wilgotności,
  3. przenośników kubełkowych i wieży do tych przenośników z drabiną, pomostami i kotwami, przenośników ślimakowych (z koszem zasypowym albo bez kosza), przenośników zgarniakowych (redlerów), przenośników pneumatycznych (dmuchawy),
  4. podpór przenośników, o których mowa w lit. c,
  5. podajników łopatkowych lub łańcuchowych,
  6. rękawów rozładowczych,
  7. koszy przejęciowych,
  8. nagrzewnic elektrycznych,
  9. kanałów napowietrzających,
  10. rur załadunkowych lub spedycyjnych i ich podpór,
  11. drabin (wejściowych, wewnętrznych, dachowych),
  12. zasuwy wysypowej,
  13. workowników,
  14. oprogramowania,
  15. innych urządzeń lub wyposażenia, o ile wnioskodawca wykaże, że ich zakup i montaż są niezbędne do funkcjonowania silosu i są jego integralną częścią;
 3. montażem i transportem silosu wraz z wyposażeniem stanowiącym jego integralną część, w wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów zakupu silosu, jego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część tego wyposażenia.

Jakie są stawki dopłat do zakupu silosu zbożowego?

Młody rolnik otrzyma 60 proc. refundacji kosztów zakupu i montażu, a pozostali wnioskodawcy do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:

 • dla młodego rolnika - 60 000 zł,
 • dla pozostałych wnioskodawców – 50 000 zł.

Wsparcie będzie wypłacone po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia. Budowę trzeba ukończyć najpóźniej do 31 października 2024 roku.

Kiedy można składać wnioski o dopłaty do budowy silosów?

ARiMR będzie prowadzić nabór wniosków o dopłaty do budowy silosów w terminie od dnia 5 czerwca 2023 r. do dnia 5 lipca 2023 r. 

Gdzie należy złożyć wniosek o dopłaty do silosów?

Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pomocą formularza wniosku udostępnionego przez Agencję na Platformie Usług Elektronicznych - otwórz

Więcej o dopłatach do silosów dowiesz się z: Regulaminu Wyboru Przedsięwzięć do Objęcia Wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla części inwestycji: Wsparcie w zakresie wsparcia infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy.

Dopłaty do budowy silosów finansowane z KPO

Dopłaty do zakupu silosów będą realizowane w ramach „Inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy. 

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. wrzesień 2023 23:44