Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2023. NOWE limity, stawki i wniosek [POBIERZ]archiwum PWR
StoryEditorPaliwo rolnicze - nowe zasady

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2023. NOWE limity, stawki i wniosek [POBIERZ]

31.07.2023., 19:19h
Od 1 sierpnia rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze już na nowych zasadach. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze? Jakie są limity? Na jakie zwierzęta przysługują dopłaty do paliwa rolniczego? I kiedy rolnik dostanie 1,46 zł a kiedy 2 zł za 1 litr paliwa?

Co znajdziesz w artykule:

 • TERMIN składania wniosków o zwrot akcyzy na paliwo rolnicze 2023
 • Jakie są nowe stawki dopłat do paliwa rolniczego?
 • Jaki jest limit na paliwo rolnicze w 2023 roku?
 • Jakie dokumenty dołączyć do wniosku zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?
 • Kiedy będą wypłacane pieniądze za paliwo rolnicze?
 • Jaki jest współczynnik przeliczanie zwierząt na DJP?
 • Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze do POBRANIA

Kiedy składać wnioski na paliwo rolnicze 2023?

Między 1 a 31 sierpnia rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolniczej. Rolnicy mogą je składać w urzędach gmin, na terenie których prowadzą swoje gospodarstwo.

Jednak drugi nabór wniosków na tzw. dopłaty do paliwa rolniczego z 2023 roku znacznie się różni od poprzednich.Przede wszystkim znacznie rozszerzono grono rolników, który mogą ubiegać się o dopłaty do paliwa. Po drugie znacznie wyższa jest stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Poniżej wyjaśniamy wszystkie zawiłości związane ze zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze.

Kiedy rolnik dostanie 2 zł, a kiedy 1,46 zł zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze?

Zgodnie z nowym prawem stawka zwrotu podatku akcyzowego od do 1 litra oleju napędowego została określona na poziomie:

 • 2 zł/ 1 litr ON dla małych i średnich gospodarstw na podstawie faktur zakupu ON w okresie 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r.;
 • 1,46 zł/1 litr ON dla dużych przedsiębiorstw rolnych, na podstawie faktur zakupu ON w okresie 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r;
 • 1,20 zł/l ON dla wszystkich gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych posiadających w 2022 r. świnie, owce, kozy i konie na podstawie faktur zakupu ON w okresie 01.08.2022 r. – 31.01.2022 roku.

Jaki jest limit na paliwo rolnicze w 2023 roku?

Dopłaty do paliwa rolniczego będą wypłacane do określonego limitu, który wynosi:

 • 110 l/ha użytków rolnych za paliwo zużyte od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r
 • 40 l na każdy DJP bydła za paliwo zużyte od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r
 • 40 l na każdy DJP koni, kóz i owiec za paliwo zużyte od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r
 • 4 l na każdy DJP świń za paliwo zużyte od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

Przeliczniki DJP dla zwierząt znajduje się pod koniec artykułu.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Do wniosku o dopłaty do paliwa rolniczego należy dołączyć m.in. faktury VAT lub ich kopi potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. na gruntach ornych i przy chowie bydła oraz przy produkcji świń, owiec, kóz lub koni w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

Warto także zwrócić uwagę, że rolnicy uprawiają ziemię i jednocześnie hodują konie, owce, kozy lub świnie będą musieli złożyć dwa oddzielne wnioski. Pierwszy to formularzu dot. użytków rolnych i bydła, a drugi to wprowadzony w 2023 roku formularzu dotyczącym świń, owiec, kóz i koni.

Jeżeli rolnik ubiega się o zwrot akcyzy do paliwa rolniczego wykorzystanego w chowie zwierząt, wówczas do wniosku musi  także dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz lub koni.

Warto także pamiętać, że w sytuacji, gdy grunty gospodarstwa rolnego należą do kilku osób, wówczas dopłaty do paliwa rolniczego przysługują temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę i jest ona dołączona we wniosku. Taka zgoda nie jest wymagana w odniesieniu do współmałżonków.

Paliwo rolnicze – jakie kody CN uprawniają do zwrotu akcyzy?

Warto pamiętać, że za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje na olej napędowy o oznaczonych kodach:

 • od CN 2710 19 43 do 2710 19 48,
 • od CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19,
 • oraz CN 3826 00.

Kiedy będą wypłacane pieniądze za paliwo rolnicze?

Magistrat ma 30 dni na wydanie decyzji o przyznaniu dopłat do paliwa rolniczego. Pieniądze ze zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze zostaną przelane na konta rolników lub wypłacone w gotówce w okresie od 2 do 31 października 2023 roku.

Dotacje będą wypłacane do wysokości dostępnego limitu,  w kwotach nie wyższych niż iloczyn oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku.

Jaki jest współczynnik przeliczanie zwierząt na DJP?

Oto jaki jest spółczynnik przeliczenia sztuk bydła, owiec, kóz i koni na duże jednostki przeliczeniowe z podziałem na poszczególne grupy technologiczne zwierząt gospodarskich:

 • Bydło
  • Buhaje powyżej 6. miesiąca do 1 roku – 0,36
  • Buhaje powyżej 1 roku do 18. miesiąca – 0,9
  • Buhaje powyżej 18. miesiąca – 1,4
  • Cielęta do 6. miesiąca –  0,15
  • Jałówki powyżej 6. miesiąca do 1 roku – 0,3
  • Jałówki powyżej 1 roku do 18. miesiąca – 0,8
  • Krowy powyżej 18. miesiąca – 1
 • Owce
  • Owce samice powyżej 1,5 roku –  0,1
  • Tryki powyżej 1,5 roku – 0,12
  • Jagnięta do 3,5 miesiąca – 0,05
  • Jarlaki tryczki powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku – 0,08
  • Jarlaki maciorki powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku –  0,1
 • Kozy
  • Kozy matki powyżej 1,5 roku – 0,15
  • Koźlęta do 3,5 miesiąca – 0,05
  • Koźlęta powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku – 0,08
  • Pozostałe kozy – samce powyżej 1,5 roku – 0,01
 • Konie ras dużych
  • Ogiery, klacze i wałachy powyżej 3 lat – 1,2
  • Źrebaki powyżej 2 lat do 3 lat – 1
  • Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat – 0,8
  • Źrebaki powyżej 6. miesiąca do 1 roku – 0,5
  • Źrebięta do 6. miesiąca – 0,3
 • Konie ras małych
  • Ogiery, klacze i wałachy powyżej 3 lat – 0,6
  • Źrebaki powyżej 2 lat do 3 lat – 0,5
  • Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat – 0,35
  • Źrebaki powyżej 6. miesiąca do 1 roku – 0,2
  • Źrebięta do 6. miesiąca – 0,12

Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze do POBRANIA

Poniżej znajdziesz spis wniosków i oświadczeń niezbędnych przy składaniu wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze:

 • Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze do użytków rolnych i bydła – POBIERZ,
 • Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze na świnie, owce, kozy i konie – POBIERZ,
 • OŚWIADCZENIE o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika – POBIERZ,
 • Zestawienie koni ras dużych – POBIERZ,
 • Zestawienie koni ras małych – POBIERZ.

Paweł Mikos

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
08. kwiecień 2024 20:52