Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2024: jakie są limity i stawki?Katarzyna Sierszeńska
StoryEditorZłóż wniosek o dopłaty do paliwa

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2024: jakie są limity i stawki?

11.02.2024., 17:30h
Do końca lutego rolnicy mogą złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Jakie są stawki i limity dopłaty do paliwa rolniczego? Jakie dokumenty do wniosku muszą dołączyć rolnicy hodujący zwierzęta, żeby otrzymać zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2024: jakie terminy?

Od 1 do 29 lutego rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego, które kupili na fakturę między 1 sierpnia ub.r. a 31 stycznia br.

Stawka zwrotu wynosi 1,46 zł na 1 litr ON, czyli będzie na takim poziomie, jak podstawowa stawka w drugiej połowie ubiegłego roku. Aczkolwiek w drugim terminie składania wniosków w 2023 r. rolnicy, którzy nie prowadzili bardzo dużych gospodarstw, mogli liczyć jeszcze na dodatkowe 0,54 zł/l, na które ze względu na trudną sytuację wywołaną agresją Rosji w Ukrainie zgodziła się KE.

Kwota zwrotu podatku w br. będzie ustalana w ramach rocznego limitu na podstawie powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu rolnika określonych w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na 1 lutego br. oraz w odniesieniu do posiadanych w gospodarstwie w 2023 r. świń oraz dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni.

image

Stawka zwrotu wynosi 1,46 zł na 1 litr ON, czyli będzie na takim poziomie, jak podstawowa stawka w drugiej połowie ubiegłego roku.

FOTO: Magdalena Szymańska

Jakie stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze?

Limit zwrotu ustala się jako sumę kwot będących iloczynem stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych i kwot stanowiących iloczyn:

  • stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP bydła,stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń,
  • stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP owiec,
  • stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP kóz,
  • stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP koni.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dopłaty do paliwa rolniczego?

Niestety, pomimo że dane te można by pobrać z systemu IRZplus, rolnik musi udać się po informacje o stanie zwierząt do oddziału powiatowego ARiMR. Producent świń musi pozyskać z Agencji i podać we wniosku liczbę świń, natomiast utrzymujący bydło, owce, kozy lub konie – liczbę DJP w odniesieniu do każdej siedziby stada w ostatnim dniu każdego miesiąca.

image
Zwrot akcyzy za paliwo

Jaki WNIOSEK musi złożyć rolnik do ARiMR, żeby dostać dopłaty do paliwa rolniczego?

Ile pieniędzy przeznaczono na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego zaplanowano w tym roku 1,663 mld zł. Przewidziano, że rolnicy będą ubiegali się o zwrot akcyzy do maksymalnie 90% powierzchni użytków rolnych objętej podstawowym wsparciem dochodów. Skoro PWD zostało naliczone do 14,13 mln ha, zwrot akcyzy obejmie nie więcej jak 12,75 mln  ha. Jednocześnie zwrot podatku akcyzowego będzie przysługiwał do około: 9,6 mln szt. świń, 4,2 mln DJP bydła, 260,3 tys. DJP owiec, 62 tys. DJP kóz oraz 285 tys. DJP koni.

image
Zwrot akcyzy za paliwo 2024

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze: będzie stawka 2 zł za litr? Jest jasna deklaracja rządu

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. luty 2024 05:12