Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2024: NOWY wzór wniosku do pobraniaPWR/Canva
StoryEditorZwrot akcyzy za paliwo 2024

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2024: NOWY wzór wniosku do pobrania

30.01.2024., 07:00h
Już niedługo rolnicy będą mogli ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Należy pamiętać, że od 2024 roku obowiązuje NOWY wzór wniosku o zwrot akcyzy. Skąd go pobrać?

Rusza nabór wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Zbliża się termin składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. W 2024 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego wynosi 1,46 zł.

Skąd pobrać wniosek o zwrot akcyzy w 2024 roku?

Od tego roku obowiązuje NOWY wzór wniosku o zwrot akcyzy. Można go pobrać tu: WZÓR WNIOSKU O ZWROT AKCYZY.

W nowym wzorze wniosku o zwrot podatku akcyzowego zostało dodane pole do podania informacji o średniej rocznej liczbie świń oraz średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Jakie dokumenty do wniosku o zwrot akcyzy musi dołączyć rolnik posiadający zwierzęta?

Rolnik, który posiada zwierzęta będzie musiał podać we wniosku o zwrot akcyzy informację o średniej rocznej liczbie świń oraz o średniej rocznej liczbie DJP owiec, kóz i koni będących w jego posiadaniu. Informację tę będzie podawał na podstawie uzyskanego z ARiMR dokumentu.

Żeby uzyskać ten dokument, musi złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP posiadanych zwierząt w gospodarstwie. Informację o DJP posiadanych zwierząt należy dostarczyć w I terminie składania wniosku. 

Kiedy należy złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze? 

Zwrot akcyzy za paliwo wykorzystywane do produkcji rolnej rozliczany jest dwa razy w roku: w lutym i w sierpniu:

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Kiedy rolnik otrzyma zwrot akcyzy za paliwo?

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze rolnik otrzyma:

  • 1-30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1-31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Jaki limit zwrotu podatku akcyzowego?

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

  • 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych 

oraz

  • 5,84 zł * średnia roczna liczba świń 
  • 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Więcej na temat zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku przeczytasz TU:

image
Zwrot akcyzy za paliwo 2024

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2024: STAWKI, terminy, wniosek do pobrania

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
27. maj 2024 11:43