Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze i dopłaty do ubezpieczeń upraw w 2024. Co się zmieniło?Katarzyna Sierszeńska
StoryEditorZmiany w prawie rolnym

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze i dopłaty do ubezpieczeń upraw w 2024. Co się zmieniło?

05.01.2024., 16:41h
Od początku roku zaczęły obowiązywać nowe rozporządzenia ministra rolnictwa dotyczące m.in. dopłat do paliwa rolniczego. Jaka będzie stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku? Jakie będą dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt?

Jak przypomina Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 1 stycznia 2024 r. zaczęły obowiązywać regulacje, które wpływają znacząco na pieniądze rolników.

Jakie są maksymalne sumy ubezpieczeń upraw i zwierząt w 2024 roku?

Jednym z nich jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2024 rok. W nim określono maksymalne kwoty ubezpieczenia dla poszczególnych upraw i zwierząt gospodarskich na 2024 r.

W 2024 r. maksymalne sumy ubezpieczenia do 1 ha upraw rolnych wyniosą (w nawiasie kwoty za 2023 rok):

 • 26 600 zł – dla zbóż (26 300 zł),
 • 17 600 zł – dla kukurydzy (13 600 zł),
 • 18 100 zł – dla rzepaku i rzepiku (13 400 zł),
 • 50 500 zł – dla chmielu (48 000 zł),
 • 46 800 zł – dla tytoniu (39 700 zł),
 • 242 000 zł – dla warzyw gruntowych (188 200 zł),
 • 156 000 zł – dla drzew i krzewów owocowych (130 900 zł),
 • 81 400 zł – dla truskawek (79 600 zł),
 • 41 100 zł – dla ziemniaków (39 100 zł),
 • 20 300 zł – dla buraków cukrowych (12 200 zł),
 • 18 600 zł – dla roślin strączkowych (16 500 zł)

Do upraw zbóż, oprócz podstawowych gatunków zbóż, zaliczono również proso i grykę.

Określono także maksymalne sumy ubezpieczenia do zwierząt gospodarskich:

 • 15 200 zł – dla bydła (14 200 zł),
 • 15 500 zł – dla koni (14 400 zł),
 • 1100 zł – dla owiec (1 100 zł),
 • 700 zł – dla kóz (700 zł), 
 • 2600 zł – dla świń (1 800 zł),
 • 60 zł – dla kur, perlic i przepiórek (53 zł),
 • 65 zł – dla kaczek (65 zł),
 • 250 zł – dla gęsi (250 zł),
 • 210 zł – dla indyków (210 zł),
 • 1100 zł – dla strusi (1 100 zł)

Jakie będą stawki dopłat do ubezpieczeń rolniczych?

Kolejne rozporządzenie, które zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku dotyczy wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w 2024 roku rolnicy mogą liczyć na dopłatę z budżetu państwa do składek ubezpieczenia w wysokości 65 proc. składki. Dotyczy to zarówno upraw rolnych, jak i zwierząt gospodarskich.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 r, która została już zaakceptowana przez sejmową komisję rolnictwa na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaplanowano 920,5 mln zł. 

Warto także dodać, że zgodnie z prawem, rolnik, który dostaje dopłaty bezpośrednie, musi ubezpieczyć przynajmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych, na które otrzymuje płatności. Polisa powinna obejmować co najmniej jedno ryzyko: gradu, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, powodzi czy suszy.

image
Zmiany dla rolników

Ważne zmiany dla rolników od 01.2024: dopłaty bezpośrednie, ziemia z KOWR i GAEC

Jakie będą stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku?

Od początku roku obowiązuje także rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. Nowe prawo określa stawkę zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w wysokości 1,46 zł za 1 litr oleju napędowego.

Należy jednak pamiętać, że być może rolnicy – podobnie jak w 2023 roku – otrzymają wyższe dopłaty do paliwa rolniczego. Mogłoby to być 2 zł/litr ON złożone z dwóch składowych:

 • 1,46 zł stawki za zwrot akcyzy za paliwo rolnicze
 • oraz 0,56 zł pomocy krajowej.

Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że na taki wariant zgodę musi wyrazi Komisja Europejska.

Jakie będą limity dopłat do paliwa rolniczego?

Warto także pamiętać o limitach jakie obowiązują w przypadku zwrotu akcyzy za paliwa rolniczego. A ten zależy od rodzaju prowadzonej produkcji rolniczej w gospodarstwie rolnym. W 2024 wysokość zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym będzie naliczana na podstawie powierzchni użytków rolnych rolnika oraz średniej rocznej liczby DJP zwierząt lub średniej liczby świń będącego w posiadaniu rolnika.

Oto limity stawek zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego:

 1. liczby 110  do każdego ha powierzchni użytków rolnych określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
 2. liczby 40 do średniej rocznej liczby DJP bydła, owiec, kóz lub koni będących w posiadaniu rolnika,
 3. liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w gospodarstwie.

W budżecie państwa rząd na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze zaplanował 1,6 mld złotych.

image
Dotacje

26 mld zł na dotacje i 27 mld zł na KRUS. Wydatki państwa na rolnictwo w 2024

image
Podatek rolny za 2024

Podatek rolny za 2024 wyższy aż o 20 proc.! Czy jest szansa na niższe stawki?

Paweł Mikos

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. maj 2024 15:55