StoryEditorDotacje

Dotacje dla KGW – jak dostać pieniądze z ARiMR?

15.06.2020., 21:06h
Od 5 czerwca br. koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na działalność. Teoretycznie nabór wniosków potrwa do 30 września 2020 r., ale gdy wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, może się on skończyć wcześniej, dlatego nie warto zwlekać ze złożeniem dokumentów aplikacyjnych.

40 milionów z dotacji dla Kół Gospodyń Wiejskich

Tegoroczna dotacja jest na poziomie ubiegłorocznej i wynosi 40 mln zł. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w biurach powiatowych Agencji, gdzie do obsługi KGW są wyznaczeni pełnomocnicy.

Jakie Koła mogą skorzystać z dofinansowania?

Dofinansowanie z budżetu państwa przewidziano tylko dla tych kół, które są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję.

Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków i wynosi:
  • 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków,
  • 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków,
  • 5 tys. zł – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

Koło Gospodyń Wiejskich nie musi powstać na wsi, by ubiegać się o grant

Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Nie ma przeszkód, by były one tworzone również w miastach, ale liczących nie więcej niż 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

Na co należy przeznaczyć pieniądze?

Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową określa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 553 i poz. 932). Przyznane pieniądze można wykorzystać na:
  • działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  • działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • rozwój przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Z roku na rok rośnie liczba Kół, które skorzystały z tej formy wsparcia

W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół na kwotę 16,3 mln zł. Rok później pomoc w wysokości 29,7 mln zł trafiła do blisko 8,6 tys. kół.

W agencyjnym rejestrze widnieje 9124 kół gospodyń wiejskich. Najwięcej w województwach wielkopolskim (1380 kół), lubelskim (1182 kół) oraz w mazowieckim (1173 kół).

Magdalena Szymańska
Fot. Igor Smirno / KPRP (KGW z Zagród podczas dożynek prezydenckich w Spale)
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
16. czerwiec 2024 23:12