StoryEditorPieniądze

Dotacje dla pszczelarzy 2022 - stawki, wnioski, terminy

28.03.2022., 05:03h
Od 1 kwietnia do 31 maja ARiMR będzie przyjmowała wnioski o pomoc finansową dla pszczelarzy. Jest to wsparcie, które uruchomiono pierwszy raz w ubiegłym roku. 

20 zł na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą

Jeśli ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie 35,5 mln zł, stawka wsparcia będzie pomniejszana. O pomoc mogą wnioskować pszczelarze, którzy swoją działalność wpisali do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, którym zawiaduje powiatowy lekarz weterynarii.

Ponadto pszczelarz powinien mieć nadany przez ARiMR numer identyfikacyjny.

Wnioski o udzielenie pomocy będą przyjmować biura powiatowe Agencji. Należy je składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ten urząd na jej stronie internetowej. Wzór wniosku wraz z instrukcją wypełniania zostanie udostępniony 1 kwietnia.

Pomoc do minimis

To wsparcie jest zaliczane do pomocy de minimis w rolnictwie, dlatego pszczelarz musi złożyć we wniosku oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis albo załączyć zaświadczenia w tej sprawie. Pomoc jest wypłacana na rachunek bankowy.

Magdalena Szymańska
fot. M. Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 21:19