StoryEditorPieniądze dla rolników

Dotacje do 200 tys. zł na Rolniczy Handel Detaliczny. Na co można wydać?

14.11.2021., 19:11h
Od 30 listopada oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski od rolników, którzy chcą rozwinąć rolniczy handel detaliczny albo planują rozpocząć prowadzenie takiej działalności. W porównaniu z poprzednimi naborami w tym dofinansowanie jest wyższe o 100 tys. zł i wynosi 200 tys. zł. Wśród kosztów, jakie można rozliczyć, znalazły się też środki transportu.

Pół miliona na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” potrwa do 29 grudnia br. Oprócz tych zajmujących się rolniczym handlem detalicznym (RHD) w tym naborze o dofinansowanie mogą ubiegać się także rolnicy, którzy zdecydują się na przetwarzanie produktów rolnych, zakładając działalność gospodarczą. Dla nich wsparcie się nie zmieniło i wynosi maksymalnie 500 tys. zł.

Dla ubezpieczonych w KRUS

Dofinansowanie w obu przypadkach wynosi 50%. Nie można wystąpić o pomoc niższą niż 10 tys. zł. Katalog kosztów, jakie można sfinansować wsparciem, jest szeroki. Poszczególne koszty podajemy w ramce. Od tego naboru o wsparcie na przetwarzanie i konserwowanie mięsa mogą starać się też rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej położone na terenie gospodarstw, czyli tzw. rzeźnie rolnicze. Ponadto katalog działalności objętych wsparciem rozszerzono o produkcję herbat ziołowych.

Kto może ubiegać się o wsparcie do RHD?

O wsparcie do RHD może wystąpić rolnik lub jego małżonek, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, czyli nie pracuje na umowę, która powoduje wyłączenie go z rolniczego ubezpieczenia społecznego. Podobnie jest w przypadku wsparcia na założenie firmy zajmującej się przetwarzaniem żywności. Tutaj do kręgu osób, które mogą wystąpić o wsparcie, zalicza się ponadto ubezpieczonego w KRUS domownika rolnika.

Za co można zdobyć punkty przy wnioskach na RHD?

O tym, czy planowana inwestycja zostanie zaakceptowana, decyduje biznesplan.

Aby zakwalifikować się do wsparcia, należy uzyskać minimum 4 punkty.

Zdobywa się je za:

  • bycie młodym rolnikiem (3 pkt),
  • innowacyjność (5 pkt),
  • wpływ na ochronę środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu (5 pkt),
  • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt),
  • działalność w zakresie przetwarzania wybranych produktów rolnych w ramach RHD (2 pkt)
  • lub prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt),
  • a także operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt).

Punkty za innowacyjność otrzyma rolnik, który rozpoczyna coś nowego i będzie w każdym przypadku wprowadzał nowy produkt, proces lub technologię. Jeśli rolnik prowadzi już RHD, dostanie punkty za innowacyjność jedynie w sytuacji, gdy udowodni, że w planowanej inwestycji przeważają koszty innowacyjności.

Koszty związane z realizacją zaplanowanej inwestycji można ponosić od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, z wyjątkiem kosztów ogólnych, które mogły być ponoszone od 1 stycznia 2014 roku. Tak więc jeśli rolnik posiada już jakieś pozwolenia, zezwolenia, które oczywiście są jeszcze ważne, może rozliczyć koszt ich uzyskania, zachowując zasadę, że koszty ogólne nie mogą przekroczyć 10% wszystkich kosztów. Kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub wpisów do odpowiednich rejestrów są wymagane na etapie składania wnios­ku o płatność. Termin zakończenia realizacji inwestycji i złożenia wniosku o płatność końcową mija 30 czerwca 2025 roku.

Artykuł ukazał się w "Tygodniku Poradniku Rolniczym" nr 45/2021 na str. 11.

Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na TPR: Zamów prenumeratę.

Magdalena Szymańska
fot. M. Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. maj 2024 01:06