StoryEditorWiadomości rolnicze

Dotacje na biznes na wsi 2022 - kto i na co dostanie do 250 tys. złotych?

28.02.2022., 12:02h
28 lutego rusza kolejna tura wnioskowania do ARiMR na dofinansowanie rozpoczęcia działalności pozarolniczej. Przyjmowanie wniosków potrwa do 28 kwietnia. Tegoroczny nabór nieznacznie różni się od dotychczasowych. Czy dla wnioskującego rolnika coś się zmienia? O czym trzeba pamiętać?

Komu przysługuje wsparcie pieniężne na biznes na wsi?

Jak podaje na swojej stronie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wnioskować o dofinansowanie mogą rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą założyć działalność pozarolniczą. Wśród nich mogą być osoby, które:

 • co najmniej 2 lata wcześniej zawiesiły bądź zakończyły działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić;
 • prowadzą już działalność pozarolniczą i chcą ją rozszerzyć o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem;
 • nie uzyskały dofinansowania w ramach płatności obszarowych;
 • które skorzystały z pomocy dotyczącej różnicowania działalności w kierunku nierolniczym w poprzednim okresie programowania, czyli w latach 2007-2013.

Dwie ostatnie grupy zostały dopuszczone do wnioskowania po raz pierwszy w bieżącej turze. 

Osoby, które chcą starać się o dofinansowanie działalności pozarolniczej, powinny być ubezpieczone w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie musi być położone na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej - z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców - lub gminy miejskiej - z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Jakie kwoty można uzyskać w ramach dotacji z ARiMR?

Ostateczna wysokość kwoty, jaką może uzyskać rolnik, jest zależna od tego, ile miejsc pracy stworzy jego działalność:

 • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
 • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
 • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

 Pieniądze wypłacane są w dwóch nierównych ratach. Pierwsza stanowi 80% przyznanej kwoty. Rolnik otrzyma ją, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy. Na ich realizację przewidziano 9 miesięcy. Druga rata, stanowiąca 20% przyznanego dofinansowania, trafi na konto beneficjenta, gdy ten rozliczy biznesplan, jednak nie później niż do 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2025 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że co najmniej 70% otrzymanego dofinansowania należy wydać na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń czy środków transportu. Pozostałe 30% można przeznaczyć na wydatki bieżące, takie jak płace czy ubezpieczenia.

Jaką działalność pozarolniczą dofinansuje Agencja?

Lista biznesów, na których otworzenie można uzyskać dofinansowanie z ARiMR, jest bardzo długa. W całości zamieszczono ją na stronie internetowej Agencji.

Wśród wspieranych przez ARiMR inicjatyw znalazły się:

 • prowadzenie sklepu spożywczego;
 • sprzedaż produktów nierolniczych;
 • napraw pojazdów samochodowych;
 • budownictwo;
 • sprzedaż detaliczna;
 • fryzjerstwo;
 • rzemiosło;
 • rękodzielnictwo;
 • prowadzenie obiektów noclegowych czy turystycznych;
 • usługi cateringowe;
 • opieka nad dziećmi, osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi;
 • usługi weterynaryjne, informatyczne, architektoniczne, inżynierskie, księgowe, audytorskie, techniczne i inne.
Z.Ć. fot. Pixabay
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. listopad 2023 08:52