StoryEditorDotacje PROW

Dotacje na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pięciu rolników może dostać do 325 tys. zł

28.12.2021., 15:12h
Grupy operacyjne, złożone przynajmniej z pięciu rolników mogą ubiegać się o pomoc na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, który umożliwi sprzedaż bezpośrednią produktów rolnych. Kiedy rusza nabór? Ile pieniędzy można dostać? Na co można przeznaczyć wsparcie?

Jeszcze w tym roku ruszy nabór dla grup operacyjnych, w skład których wchodzi co najmniej pięciu rolników. Od 31 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.

Wsparcie jest przewidziane na stworzenie struktur, które umożliwią sprzedaż bezpośrednią produktów rolnych, maksymalnie z jednym pośrednikiem. 

Kto może ubiegać się o dotacje na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw?

Wnioski mogą składać grupy operacyjne, złożone z minimum 5 rolników, którzy spełniają określone wymagania w sprawie prowadzenia działalności:

 • w ramach dostaw bezpośrednich lub
 • przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
 • w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
 • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Poza tym rolnicy ci muszą wykonywać działalność gospodarczą w zakresie, co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Grupa EPI, która chce przystąpić do programu, powinna mieć nadany numer identyfikacyjny i posiadać zdolność prawną. Jeśli jej nie ma, musi działać na podstawie umowy spółki cywilnej lub innej umowy. 

Na co można otrzymać wsparcie?

Wsparcie będzie przyznawane grupie na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw.

Pomoc można otrzymać na:

 • budowę, przebudowę lub remont i modernizację obiektów lub infrastruktury,
 • zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń – w tym środków transportu.
 • zakup lub instalację wyposażenia,
 • zakupu usług związanych z transportem produktów,
 • odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,
 • zakup środków produkcji,
 • koszty ogólne i bieżące.

Ile wyniesie dotacja?

Dotacja ma formę płatności zryczałtowanej i wynosi:

 • 325 000 zł, w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu,
 • 280 000 zł, w pozostałych przypadkach.

Pomoc przysługuje danej grupie operacyjnej tylko raz w całym okresie realizacji PROW 2014-2020.

Wnioski należy składać osobiście w Centrali ARiMR, drogą pocztową lub elektroniczną.

Warto zaznaczyć, że w poprzednim naborze, przeprowadzonym na początku tego roku złożono ok. 170 wniosków. 

Kamila Szałaj na podst. ARiMR,
fot. K. Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
16. czerwiec 2024 22:52