StoryEditorPieniądze dla rolnika

Dotacje na zieloną energię i nawadnianie. Ruszają nabory wniosków

23.01.2023., 07:01h
Jeszcze w styczniu startują dwa nabory wniosków o dofinansowania z „Modernizacji gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2014–2020.

Jakie nabory w styczniu?

Jeden związany jest ze znanym już rolnikom wsparciem do nawadniania (obszar e), drugi dotyczy uruchamianego po raz pierwszy wsparcia do zielonej energii w gospodarstwie (obszar f). Wnioski w obu obszarach będzie można składać od 31 stycznia do 1 marca 2023 roku. Dokumenty będą przyjmować oddziały regionalne ARiMR.

Kto może otrzymać dotację na nawadnianie?

Wsparcie na nawadnianie będzie przyznawane rolnikom na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączonej z powiększeniem nawadnianego obszaru. Wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł, a poziom wsparcia to 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanej przez tzw. młodego rolnika lub 50% – w pozostałych przypadkach.

Limit ten nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czyli produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego oraz innowacji oraz zielonej energii.

Pieniądze na fotowoltaikę

Pomoc z zielonej energii w gospodarstwie można przeznaczyć na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych na dachach, o ile te nie są wykonane z azbestu, oraz jeżeli urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych.

Dofinansowaniem objęta będzie również instalacja pomp ciepła. Produkcja prądu z urządzeń dofinansowanych z zielonej energii powinna być dostosowana do zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie. Całkowita moc tych urządzeń nie może przekroczyć 50 kW, przy czym wykorzystanie mocy przypadające na budynki mieszkalne jednorodzinne przekroczyć 10 kW i ma stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń.

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła.

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Poziom dofinansowania, podobnie jak przy nawadnianiu, wynosi 60 lub 50%. Limit wykorzystany w obszarze f nie łączy się też z limitami w pozostałych obszarach.

Magdalena Szymańska
fot. arch. red.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. listopad 2023 22:45