100 tys. zł dla hodowców świń. Ruszają dopłaty do bioasekuracjiarch.
StoryEditorBioasekuracja ASF

100 tys. zł dla hodowców świń. Ruszają dopłaty do bioasekuracji

12.06.2024., 08:19h
Już niedługo rolnicy będą mogli ubiegać się o wsparcie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Co będą mogli sfinansować z tej dotacji? O ile wzrosły stawki za ogrodzenie?

Już niebawem ARiMR rozpoczyna nabór wniosków na wsparcie „Inwestycji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Bioasekuracja przed ASF: kiedy i gdzie złożyć wniosek?

ARiMR będzie przyjmować dokumenty od rolników od 27 czerwca do 2 sierpnia 2024 r.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). 

Kto może ubiegać się o dotację na bioasekurację przed ASF?

O przyznanie pomocy może ubiegać się rolnik, jeżeli spełnia następujące warunki:

 • posiada nieruchomość co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • prowadzi zarejestrowane tam:
  • chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń lub
  • chów lub hodowlę metodami ekologicznymi, nie mniej niż 27 świń lub
  • hodowlę świń ras rodzimych lub świń ras czystych;
 • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma ukończone 18 lat (osoby fizyczne);
 • ma nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.

Bioasekuracja ASF: na co rolnik może otrzymać pieniądze?

Pomoc przyznaje się na operacje mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się ASF. Wsparciu będą podlegały operacje polegające na:

 • wykonaniu ogrodzenia;
 • utworzeniu zadaszonej niecki dezynfekcyjnej;
 • wyposażeniu gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji;
 • zapewnieniu możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń;
 • budowie lub przebudowie magazynu do przechowywania słomy;
 • posadowieniu silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę;
 • zapewnieniu utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

W ramach interwencji będą wspierane operacje, które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

Ile pieniędzy rolnik może otrzymać na bioasekurację przed ASF? 

Pomoc udzielana będzie w formie refundacji 80% kosztów kwalifikowanych lub – w przypadku inwestycji związanych z budową ogrodzenia – 80% zryczałtowanych stawek, które wynoszą:

 • 330 zł za metr bieżący ogrodzenia;
 • 2960 zł za jedną bramę;
 • 1000 zł za jedną furtkę.

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. lipiec 2024 21:31