Pieniądze dla rolnikówCanva
StoryEditorPieniądze dla rolnika

600 mln euro z KPO dla polskiego rolnictwa! Na co będą pieniądze?

08.05.2024., 10:58h
Rząd zwiększył budżet KPO dla polskiego rolnictwa o 600 mln euro. Na co będą przeznaczone dodatkowe pieniądze?

Będą dodatkowe pieniądze dla rolnictwa, a rolnicy dostaną więcej czasu na realizację inwestycji. Rząd zwiększył o 600 mln euro (2,6 mld zł) budżet Krajowego Planu Odbudowy na rzecz wsparcia polskiego sektora rolno-spożywczego i wydłużył termin realizacji inwestycji. 30 kwietnia w tej sprawie strona polska przesłał do Komisji Europejskiej II rewizję KPO.

Jakim inwestycjom z KPO wydłużono termin realizacji?

II rewizja KPO zakłada wydłużenie czasu na realizację następujących inwestycji:

  • na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu (A1.4.1);
  • w rozbudowę potencjału badawczego (A2.4.1).

600 mln euro z KPO dla polskiego rolnictwa. Na co dodatkowe pieniądze?

Uzyskane w ramach II rewizji KPO dodatkowe środki ministerstwo rolnictwa planuje przeznaczyć na:

  • wsparcie dla rolników na zakup maszyn i urządzeń rolnictwa 4.0;
  • wsparcie dla rolników i rybaków na rozpoczęcie lub rozwój działalności z zakresu przetwórstwa oraz dodatkowe inwestycje w rozwój lub transformację gospodarstw rolnych;
  • zwiększenie środków na projekty zgłoszone do objęcia wsparciem w ramach naboru dotyczącego budowy lub modernizacji centrów magazynowo-dystrybucyjnych i rolno-spożywczych rynków hurtowych;
  • zwiększenie środków na projekty zgłoszone do objęcia wsparciem przez MŚP przetwórstwa rolno-spożywczego;
  • wsparcie dla ODR-ów i szkół rolniczych na zakup maszyn i urządzeń rolnictwa 4.0.

Ministerstwo rolnictwa informuje, że na 16 lipca 2024 r. zaplanowane jest przyjęcie zmienionej decyzji wykonawczej przez Radę do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), a na przełomie lipca i sierpnia powinny zostać aneksowane umowy finansowa i pożyczkowa z KE oraz zatwierdzone tzw. ustalenia operacyjne.

Co to jest Krajowy Plan Odbudowy?

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności jest planem rozwojowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy i inwestycje. Polska dotychczas zainwestowała ponad 1,8 mld zł z KPO.

Ile pieniędzy z KPO trafiło już do rolników?

Według danych z ARiMR na dzień 14 kwietnia 2024 r. w inwestycji A1.4.1 KPO zawarto umowy na łączną kwotę ponad 3,321 mld zł, a Polski Fundusz Rozwoju wypłacił ostatecznym odbiorcom wsparcia na ponad 727 mln zł.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. czerwiec 2024 22:17