Rolnicy mogą ubiegać się o zwrot wszystkich wydatków na bioasekurację ASF.Dominika Stancelewska
StoryEditorBioasekuracja ASF

ARiMR odda rolnikowi aż 100% wydatków. Właśnie rusza nabór wniosków

03.07.2024., 09:03h
Rolnicy mogą ubiegać się o zwrot wszystkich wydatków na bioasekurację ASF. ARiMR uruchamia nabór wniosków. Co podlega refundacji? Jakie dokumenty należy złożyć?

Rusza nabór wniosków o zwrot wydatków na bioasekurację

Rolnicy hodujący świnie mogą składać wnioski o zwrot wydatków poniesionych na bioasekurację w 2024 roku. W tym roku po raz pierwszy refundacji będzie podlegać 100 proc. wydatków. Wsparcie realizowane jest w formule pomocy de minimis w rolnictwie.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o zwrot wydatków na bioasekurację

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego w terminie od 3 do 26 lipca 2024 r. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

  1. faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie, lub kopie umów zlecenia lub umów o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym;
  2. oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w przepisach o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Bioasekuracja ASF: na co rolnik może otrzymać pieniądze?

Refundacji podlega:

  • zakup mat dezynfekcyjnych;
  • zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;
  • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;
  • zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
  • przebudowa lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne (w przypadku gospodarstwa, w którym utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń).

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. lipiec 2024 09:24