Czy z dotacji z ARiMR można kupić większą maszynę rolniczą?Canva
StoryEditorDotacje dla rolnika

Czy z dotacji ARiMR można kupić większą maszynę rolniczą?

02.07.2024., 16:00h
Rolnicy apelują o umożliwienie im zakupu większych maszyn rolniczych z dotacji ARiMR. Co na to ministerstwo rolnictwa? Jak ARiMR ocenia zasadność zakupu maszyn? Z jakich programów można te maszyny kupić? Wyjaśniamy.

Rolnicy: zasady doboru maszyn są krzywdzące

Rolnicy zaapelowali do ministra rolnictwa o umożliwienie im zakupu większych maszyn rolniczych z dotacji ARiMR. Alarmują, że zasady doboru maszyn są krzywdzące dla rolników planujących rozwijać w przyszłości swoje gospodarstwa. Ich zdaniem do oceny przydatności maszyn powinno być brane również pod uwagę planowane powiększenie gospodarstwa w przyszłości, jak również grunty dzierżawione, a nie składane do dopłat bezpośrednich. Chcieliby mieć możliwość zakupu większych maszyn. 

W odpowiedzi wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski zaznacza, że dotacje z ARiMR przyznaje się na operację uzasadnioną pod względem racjonalności jej kosztów kwalifikowalnych/inwestycji zaplanowanych do zrealizowania. 

- Operacja musi być możliwa do wykonania uzasadniona oraz dostosowana z punktu widzenia celu, zakresu i zakładanych jej rezultatów. ARIMR ma przeprowadzić ocenę racjonalności operacji w interwencjach, które wdraża, adekwatnie do rodzaju/specyfiki interwencji – tłumaczy Krajewski. 

Jak ARiMR ocenia zasadność zakupu maszyn rolniczych z dotacji?

Wiceminister podkreśla, że zakres interwencji powinien obejmować wszystkie bądź wybrane z poniższych aspektów:

 • uzasadnienie ekonomiczne kosztów/inwestycji, czyli ocena, w jaki sposób zakres rzeczowy wskazany we wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność przyczyni się do osiągnięcia celu operacji lub wzrostu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa/gospodarstwa rolnego wnioskodawcy (wzrost przychodów, usprawnienie procesów produkcji, ograniczenie kosztów);
 • racjonalność technologiczną - sprawdzenie, czy wspierane inwestycje w szczególności:
  • nie mają charakteru inwestycji odtworzeniowej,
  • są uzasadnione ze względu na komplementarność technologiczną,
  • są uzasadnione ze względu na profil produkcji,
  • są uzasadnione ze względu na skalę produkcji, wykazują możliwość zbytu produkcji w przypadku wzrostu mocy produkcyjnych;
 • racjonalność kosztową - sprawdzenie czy planowane koszty/szacunkowe koszty planowanych inwestycji objęte zakresem rzeczowym operacji są rynkowe lub czy zostały oszacowane na podstawie cen rynkowych.

Krajewski tłumaczy, że ocena racjonalności zakupu maszyn rolniczych jest dokonywana na podstawie potencjału produkcyjnego, planowanego do osiągnięcia w wyniku realizacji operacji. 

- Badanie zasadności planowanych do zakupu maszyn i urządzeń ARiMR planuje opierać na przede wszystkim na rodzaju produkcji prowadzonej lub planowanej w gospodarstwie, jej wielkości oraz planów co do jej zwiększenia w określonej przyszłości (np. w roku docelowym określonym w biznesplanie. w interwencjach, w których wnioskodawca składa biznesplan) – wyjaśnia wiceminister.

Krajewski dodaje też, że aktualnie trwa analiza zasadności wykorzystania opracowania Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego dotyczącego zasad doboru maszyn do oceny racjonalności zakupu maszyn i urządzeń z dotacji ARiMR.

Z jakich programów ARiMR rolnik może kupić maszyny rolnicze?

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przewidziane są cztery programy, w ramach których rolnicy będą mogli otrzymać dotację na zakup maszyn rolniczych. Są to: Premia dla młodych rolników (nabór trwa), Rozwój małych gospodarstw (nabór od 25 lipca), Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększających konkurencyjność (nabór od 5 września) oraz Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu (nabór od 10 października). 

Maszyny rolnicze można też kupić z programu Rolnictwo 4.0, finansowanego z KPO. Najbliższy nabór wniosków ma zostać uruchomiony jeszcze w tym roku.

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. lipiec 2024 07:10