StoryEditorDotacje

Dlaczego ARiMR jeszcze nie wypłaciła rolnikom dopłat do materiału siewnego?

18.01.2023., 11:01h
Chociaż rolnicy składali do ARiMR wnioski o dopłaty do materiału siewnego kategorii kwalifikowany i elitarny w maju i czerwcu 2022 roku, to wciąż nie mają pieniędzy na swoich kontach. Z czego to wynika i kiedy ARiMR wypłaci im wsparcie?

Kiedy rolnicy dostaną dopłaty do materiału siewnego?

Stefan Krajewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego zwrócił się z pytaniem do resortu rolnictwa o kwestie terminu wypłaty dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Jak wiadomo, rolnicy musieli złożyć wniosek o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w okresie od 25 maja do 25 czerwca 2022 roku. Chociaż minęło od tego czasu już pół roku, to polscy rolnicy wciąż nie otrzymali tego wsparcia.

– Wiele osób zastanawia się nad powodem dla którego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwlekają z wypłatami. Kiedy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zacznie wypłacać ww. dopłaty i z jakiego powodu te środki nie zostały jeszcze wypłacone? – dopytuje się poseł Krajewski.

Dopłaty do materiału siewnego uzależnione od limitu pomoc de minimis w rolnictwie

Lech Kołakowski, wiceminister rolnictwa, w odpowiedzi na to pytanie wskazał, że tego rodzaju wsparcie jest udzielane rolnikom na zasadach pomocy de minimis w sektorze rolnym. Ale niestety tu zarówno pojedyncze gospodarstwo, jak i cały kraj obowiązują ograniczenia.

Limit skumulowanej pomocy de minimis w rolnictwie obejmujący 3 kolejne lata podatkowe dla Polski wynosi niespełna 296 mln euro.  Jeżeli dany kraj wyczerpie ten pułap limitu w danym roku kalendarzowym, część przysługującego w trzyleciu limitu może być dostępna dopiero z początkiem kolejnego roku kalendarzowego.

W 2022 r. przysługujący Polsce limit został wyczerpany przed końcem roku. W związku z powyższym w 2022 r. niemożliwe było udzielanie dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłaty na wnioski złożone w 2022 r. będą udzielane w 2023 r. – zapowiedział wiceminister rolnictwa.

Lech Kołakowski zapewnił także, że ARiMR otrzyma środki na ten cel z dotacji celowej z budżetu państwa. W ustawie budżetowej zaplanowano na ten cel 75 mln złotych.  

Kiedy ARiMR wypłaci rolnikom dopłaty do materiału siewnego za 2022 rok?

Kiedy zatem rolnicy mogą spodziewać się pieniędzy z tytuły wsparcia do materiału siewnego na swoich kontach? Z zapowiedzi wiceministra rolnictwa wynika, że wydawanie decyzji administracyjnych i wypłata dopłat rozpocznie się niezwłocznie po przeliczeniu przysługującego Polsce limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

– Uruchomienie dotacji nastąpi w drugiej połowie stycznia – zapewnia Lech Kołakowski.

Dopłaty do materiału siewnego 2022: jakie będą stawki?

Stawki dopłat do materiału siewnego będą w tym roku niższe niż w poprzednim i wyniosą:

  • 65 zł/ha – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub pastewnych (rok temu było to 74,76 zł/ha)
  • 115 zł/ha – w przypadku roślin strączkowych (rok temu było to 119,62 zł/ha)
  • 350 zł/ha – w przypadku ziemniaka (rok temu było to 373,80 zł/ha)

Stawki dopłat do ekologicznego materiału siewnego określono odpowiednio w wysokości:

  • 78 zł/ha - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub pastewnych;
  • 138 zł/ha - w przypadku roślin strączkowych;
  • 420 zł/ha - w przypadku ziemniaka.

Przeczytaj więcej w:

Dopłaty do materiału siewnego 2022. Jakie będą stawki?

wk, fot. archiwum

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. kwiecień 2024 17:22