Do 100 tys. zł dotacji dla rolników na zabezpieczenie gospodarstwa przed ASFDominika Stancelewska
StoryEditorDotacje dla hodowców świń

Do 100 tys. zł dotacji dla rolników na zabezpieczenie gospodarstwa przed ASF

27.06.2024., 09:00h
Od 27 czerwca rolnicy mogą składać wnioski do ARiMR o dotacje na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Co można kupić z tych dotacji? Za co ARiMR przyzna punkty?

Dotacje na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF – jaki termin naboru wniosków?

Od 27 czerwca do 2 sierpnia ARiMR będzie prowadziła nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF. Można je składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji. To temat bardzo aktualny w kontekście pojawienia się nowych ognisk tej choroby.

Kto może dostać dotacje z ARiMR?

O dofinansowanie mogą starać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją. Warunek liczby świń nie dotyczy hodowli świń ras rodzimych i świń ras czystych.

Na co można przeznaczyć pieniądze z dofinansowania na zabezpieczenie gospodarstwa przed ASF?

Wsparcie otrzymane z Agencji rolnik może przeznaaczyć na:

 • wykonanie ogrodzenia;
 • utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej; 
 • wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji;
 • zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń;
 • budowie lub przebudowie magazynu do przechowywania słomy; 
 • posadowieniu silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę; 
 • zapewnieniu utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Pomocą mogą być objęte jedynie te inwestycje, które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Na realizację inwestycji są 24 miesięce od dnia zawarcia umowy. Można wnios­kować o zaliczkę na wykonanie planowych inwestycji w wysokości 50% kwoty pomocy.

Rolnik może otrzymać do 100 tys. zł. Kwota dotyczy całego okresu realizacji PS dla WPR 2023–2027.

Jakie są zastrzeżenia przy stawianiu ogrodzenia z dotacji?

Jeśli hodowca chce wykonać ogrodzenie, powinno ono otoczyć chlewnię wraz z terenem koniecznym do obsługi świń, w tym miejsca, w których składuje się paszę, ściółkę i sprzęt do obsługi świń, oraz zabezpieczyć chlewnię wraz z terenem koniecznym do obsługi świń przed możliwością przedostania się zwierząt, w tym przez podkopanie. Ogrodzenie musi być wysokie na co najmniej 1,5 m i być na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem. Musi mieć zamykane bramy wjazdowe i furtki.

Pomoc do wykonania ogrodzenia przyznaje się w formie zryczałtowanej ustalonej według kosztów jednostkowych:

 • 320 zł za metr bieżący ogrodzenia,
 • 2 860 zł za bramę,
 • 970 zł za furtkę.

Natomiast w przypadku pozostałych rodzajów operacji refundowane są koszty kwalifikowalne. Refundacja w obu przypadkach wynosi 80%.

Na co dokładnie zwrócić uwagę przy inwestycjach w bioasekurację?

Regulamin przyznania tej pomocy określa szczegółowo zasady wykonywania nie tylko ogrodzenia, ale także pozostałych inwestycji, na przykład wykonując zadaszoną nieckę dezynfekcyjną, trzeba mieć m.in. na uwadze, że nastąpi to w wyniku budowy, przebudowy lub remontu budynku lub budowli, a niecka będzie funkcjonalnie związana z chlewnią. W przypadku wyposażenia gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji powinno ono obejmować w szczególności zakup lub montaż bramy, kurtyny lub tunelu.

Jeśli rolnik chce przeznaczyć pomoc na zakup i wykonanie robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową lub silosu na zboże przeznaczone na paszę, musi zwrócić uwagę, aby ładowność silosu była dostosowana do liczby świń utrzymywanych na nieruchomości oraz rocznego spożycia paszy w przeliczeniu na jedno zwierzę, wyrażonego w tonach, z tym że w przypadku silosu na paszę gotową iloczyn ten należy podzielić przez liczbę 26.

Za co ARiMR przyzna punkty?

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 • jeżeli średnioroczna liczba świń w stadzie zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją wynosi nie mniej niż 50 i nie więcej niż 800 – przyznaje się 6 punktów, powyżej 800 i nie więcej niż 1200 – 4 punkty, powyżej 1200 – 2 punkty;
 • jeżeli inwestycja obejmie budowę, przebudowę lub remont niecki dezynfekcyjnej – 1 punkt;
 • jeżeli obejmie przebudowę, rozbudowę, remont chlewni lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią w celu umożliwienia zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń – 3 punkty;
 • jeżeli jest realizowana przez rolnika, który prowadzi hodowlę świń ras czystych lub rodzimych – 6 punktów.

Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 2 punkty.

dr Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. lipiec 2024 09:53