Dotacje na fotowoltaikę, biogazownie oraz zakup okien i bram. Rolnik może dostać 1,5 mln zł Canva
StoryEditorPieniądze dla rolnika

Dotacje na fotowoltaikę, biogazownie oraz zakup okien i bram. Rolnik może dostać 1,5 mln zł

10.01.2024., 09:18h
ARiMR rozpoczyna nabór wniosków na inwestycje w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej. Rolnicy mogą otrzymać dopłaty m.in. do budowy biogazowni oraz zakupu fotowoltaiki, dachów, drzwi i bram. Gdzie i kiedy należy złożyć dokumenty? Skąd wziąć formularze?

Rusza nabór wniosków na inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej. Rolnicy mogą składać dokumenty do ARiMR od 25 stycznia 2024 r. Pomoc pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Kto może otrzymać dopłaty do OZE i na poprawę efektywności energetycznej?

O dofinansowanie na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej będą się mogli starać wpisani do ewidencji producentów rolnicy, którym m.in. w 2023 roku przyznano jednolitą płatność obszarową albo którzy prowadzący gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Jednym z istotnych do spełnienia wymogów jest również odbycie specjalistycznego szkolenia.

Biogazownie, fotowoltaika, docieplenie ścian i dachów. Na co rolnik może otrzymać pieniądze?

Wsparcie w formie refundacji do 60 proc. kosztów kwalifikowalnych realizowane będzie w trzech obszarach:

  • A – budowa nowych biogazowni rolniczych – ogłoszenie Prezesa ARiMR
  • B – zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem, m.in. magazyny energii inne niż magazyny energii elektrycznej, pompy ciepła, systemy zarządzania przepływami energii)
  • C – inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich, np. docieplanie ścian, dachu i podłóg, zakup świetlików dachowych, zakup okien, drzwi zewnętrznych, bram wjazdowych, kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy, instalacji do odzyskiwania ciepła, systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED i zakup systemów monitoringu i zarządzania energią.

Ile pieniędzy można otrzymać na budowę biogazowni, fotowoltaikę i docieplenie ścian?

W okresie programowania maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć:

  • 1 500 000 zł – obszar A
  • 200 000 zł – obszar B
  • 200 000 zł – obszar C

Rolnik może skorzystać zarówno z obszaru A lub B, lub C. Maksymalna kwota pomocy łącznie na obszary A i C nie może przekroczyć 1 700 000 zł, a na obszary B i C 400 000 zł. Maksymalna łączna zainstalowana moc urządzeń do produkcji energii nie może przekroczyć 50 kW. Intensywność pomocy wynosi do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Dopłaty do OZE i na poprawę efektywności energetycznej: kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać pomiędzy 25 stycznia a 23 lutego 2024 r.  wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Formularze i instrukcja wypełniania wniosku

Instrukcje wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i wzory formularzy przygotowanych i udostępnionych przez ARiMR stanowiących załączniki do wniosku o przyznanie pomocy znajdziecie TUTAJ.

oprac. Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 03:23