Dotacje na magazyny i dopłaty do silosów. Dla kogo 15 mln zł, a kto dostanie 50 tys. zł?archiwum
StoryEditorDofinansowanie struktury magazynowej

Dotacje na magazyny i dopłaty do silosów. Dla kogo 15 mln zł, a kto dostanie 50 tys. zł?

16.06.2023., 17:00h
W czerwcu ARiMR rozpoczęła nabór wniosków na dotacje na inwestycje w magazynowanie czy pakowanie produktów rolnych oraz na dopłaty do silosów. Kto może skorzystać z tych dotacji? Na co dokładnie można przeznaczyć pieniądze?

1 czerwca ruszył nabór wniosków o wsparcie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych, a 5 czerwca – dopłaty na budowę lub wyposażenie silosów. Oba nabory są realizowane z Krajowego Planu Odbudowy. Izby rolnicze wnoszą, aby w ramach drugiego naboru uprościć m.in. przepisy dotyczące sytuowania silosów.

Dotacje na magazyny od 250 tys. zł do nawet 15 mln złotych 

O pierwsze wsparcie czyli o dotacje na magazyny mogą starać się jedynie rolnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą dotyczącą przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu.

Dofinansowania nie można otrzymać na przedsięwzięcia związane ze sprzedażą detaliczną. Limit pomocy jest dość wysoki i wynosi 15 mln zł, refundacja sięga 50%, przy czym minimalna wysokość pomocy na jedno przedsięwzięcie powinna opiewać na 250 tys. zł.

Pieniądze można przeznaczyć m.in. na budowę lub remont budynków, budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Wsparcie obejmuje także budowę i remont obiektów infrastruktury towarzyszącej. Pomoc można przeznaczyć również na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń lub zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2023 r. w oddziałach regionalnych ARiMR.

Dopłaty do silosów - do 60 tys. złotych 

O pieniądze na budowę i wyposażenie silosów mogą wnioskować rolnicy, którym w 2022 r. przyznano płatności bezpośrednie. Muszą mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku działki, na której planują zrealizować inwestycję.

Pomoc przysługuje m.in. na zakup nowego silosu oraz stanowiących jego integralną część urządzeń lub elementów wyposażenia, np.: wentylatorów, czujników temperatury czy wilgotności, dmuchaw, nagrzewnic elektrycznych, rur załadunkowych lub spedycyjnych i ich podpór. Wsparcie obejmie także montaż i transport.

Młodzi rolnicy, tj. urodzeni po 31 grudnia 1982 r., mogą liczyć na pomoc w wysokości 60 tys.  zł i dofinansowanie na poziomie 60%, pozostali na 50 tys. zł i 50-procentową refundację.

Wnioski można składać do 5 lipca, wyłącznie za pomocą formularza na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR.

Konieczne uproszczenia w budowie silosów 

Samorząd rolniczy pod koniec maja zwrócił się do ministra rolnictwa o uproszczenie przepisów i złagodzenie wymogów do budowy silosów zbożowych. Zawnioskował m.in. o zmianę w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, dotyczącą odległości, w jakiej można stawiać silosy na zboże i pasze o pojemności do 100 ton od granicy działki sąsiedniej.

Izby zwracają uwagę, że zachowanie 4-metrowej odległości jest problematyczne, zwłaszcza dla rolników z południowych województw, gdzie gospodarstwa są położone blisko siebie, a działki siedliskowe wąskie. Domagają się zmiany tej odległości na 1,5 m.

Samorządowcy wnoszą również o odstąpienie od obowiązku budowy hydrantu w odległości do 75 m od silosu. Wnoszą także o zwolnienie rolników z konieczności posiadania dokumentacji warunków zabudowy, zwłaszcza w gminach, które nie mają planów zagospodarowania przestrzennego.

Istotny jest też postulat obejmujący rozszerzenie programu o możliwość finansowania budowy hal namiotowych. Mniejszym gospodarstwom ułatwiłoby to sięganie o dofinansowanie adaptacji na powierzchnię magazynową istniejących obiektów.

dr Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 13:05