Nawet 150 tys. zł dotacji na aplikatory do nawozów, płyty obornikowe i kiszonkowe. Rusza nabór wniosków w ARiMRDominika Stancelewska
StoryEditorDotacje dla rolnika

Nawet 150 tys. zł dotacji na aplikatory do nawozów, płyty obornikowe i kiszonkowe. Rusza nabór wniosków w ARiMR

18.10.2023., 07:06h
Rusza nabór wniosków na "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych". Rolnik może otrzymać nawet 150 tys. zł. Na co dokładnie? Kiedy i gdzie powinien złożyć wniosek?

ARiMR uruchamia nabór wniosków na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” z PROW 2014-2020. Rolnicy będą mogli składać wnioski do ARiMR od 25 października 2023 r. do 24 listopada 2023 r.

Kto może ubiegać o dotacje?

Pomoc przyznaje się rolnikowi, który

 • jest posiadaczem gospodarstwa rolnego
 • prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich

Wykluczone ze wsparcia są gospodarstwa, dla których wymagane są pozwolenia zintegrowane tj. gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. 

Na co rolnik może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na m.in.:

 • budowę, przebudowę lub zakup:
  • zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych,
  • płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych,
  • zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek (ten rodzaj pomocy przysługuje wyłącznie młodemu rolnikowi)
 • zakup instalacji technicznej lub wyposażenia do zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych,
 • zakup nowych maszyn lub urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych,
 • koszty ogólne.

Ile pieniędzy na inwestycje chroniące przed azotanami może otrzymać rolnik?

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji.

 • 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika,
 • 50% kosztów w przypadku pozostałych beneficjentów.

Pomoc za wykonanie (budowę) nowych płyt lub zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych jest przyznawana w formie standardowych stawek jednostkowych.

Standardowa stawka jednostkowa za budowę:

 • płyty do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych o powierzchni: do 100 m2 – wynosi 575 zł/m2, powyżej 100 m2 – 465 zł/m2;
 • zamkniętego zbiornika na gnojówkę o pojemności całkowitej: do 50 m3 – 1280 zł/m3, powyżej 50 do 100 m3 – 930 zł/m3, powyżej 100 m3 – 690 zł/m3;
 • otwartego zbiornika na gnojówkę o pojemności całkowitej: do 50 m3 – 980 zł/m3, powyżej 50 do 100 m3 – 670 zł/m3, powyżej 100 m3 – 575 zł/m3;
 • zbiornika na gnojowicę z zadaszeniem o pojemności użytkowej: do 500 m3 – 655 zł/m3, powyżej 500 do 1000 m3 – 335 zł/m3, powyżej 1000 m3 –195 zł/m3;
 • zbiornika na gnojowicę bez zadaszenia o pojemności użytkowej do 500 m3 – 465 zł/m3, powyżej 500 do 1000 m3 – 275 zł/m3, powyżej 1000 m3 –165 zł/m3.

Kwoty pomocy w przypadku standardowych stawek jednostkowych wypłacone są do wysokości odpowiednio 60% lub 50% ustalonych stawek jednostkowych.

Skąd pobrać, gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania będą udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.gov.pl/web/arimr.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się od dnia 25 października 2023 r. do dnia 24 listopada 2023 r. w oddziale regionalnym Agencji. Wniosek może być złożony również za pośrednictwem biura powiatowego Agencji (wniosek zostanie niezwłocznie przekazany do oddziału regionalnego Agencji) albo można przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.

Ponadto, wnioski o przyznanie pomocy  można składać w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą,  jeżeli w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy albo w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Agencji została przewidziana możliwość składania dokumentów w formie dokumentu elektronicznego.

oprac. Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 01:37