StoryEditorWiadomości rolnicze

Nawet 150 tys. zł dotacji na płyty obornikowe i zbiorniki na gnojowice. Kiedy ruszy nabór w 2023 roku?

20.02.2023., 11:02h
Wraz z początkiem marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie nabór wniosków o dotacje na płyty obornikowe i zbiorniki na gnojowicę, który stanowi element poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolniczych” z PROW 2014 – 2020.  

Kiedy rozpocznie się nabór wniosków? 

Po zaktualizowaniu harmonogramu naborów 14 grudnia 2022 r. nabór wniosków o dotacje na zbiorniki na gnojowicę i płyty obornikowe, czyli “Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami w gospodarstwach rolnych” miał rozpocząć się w lutym. Z opublikowanej przez prezesa ARiMR informacji wynika jednak, że termin otwarcia naboru uległ zmianie. Zgodnie z ogłoszeniem rolnicy, chcący skorzystać z powyższego dofinansowania, będą mieli możliwość składania wniosków od 3 marca 2023 r. do 3 kwietnia 2023 r. 

Którzy rolnicy otrzymają dotacje na inwestycje mające na celu ochronę wód, a którzy nie? 

Według rozporządzenia pieniądze z programu otrzymają rolnicy, którzy: 
 • są posiadaczami gospodarstwa rolnego, które znajduje się w Polsce, 
 • w swoim gospodarstwie prowadzą legalny chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. 
Dotacja nie przysługuje rolnikom, którzy prowadzą chów lub hodowlę: 
 • drobiu powyżej 40 tys. stanowisk, 
 • świń powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg,  
 • macior powyżej 750 stanowisk. 

Co można zmodernizować za dotacje na inwestycje, dotyczące ochrony wód? 

Pomoc wypłacana przez ARiMR jest przyznawana rolnikom na inwestycję związaną z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich i dotyczy: 
 • dostosowania gospodarstwa do wymagań określonych w “Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, który dotyczy warunków przechowywania: 
 1. nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, 
 2. kiszonek (pomoc dedykowana wyłącznie młodym rolnikom, co wynika z przepisów rozporządzenia wykonawczego), 

 • doposażenia gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych (pomoc przyznawana w przypadku, gdy w gospodarstwie warunki przechowywania nawozów są adekwatne do postanowień określanych w programie działań, opisujących warunki przechowywania nawozów naturalnych, płynnych wyprodukowanych w gospodarstwie). 

Jaka jest maksymalna kwota dotacji? 

Limit dotacji, którą otrzyma rolnik po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wynosi 150 tys. zł i został określony w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Jest to kwota przewidziana do wypłaty na jednego rolnika i jedno gospodarstwo.  

W jaki sposób można składać wnioski o dotacje na inwestycje mające na celu ochronę wód? 

ARiMR na swojej stronie udostępniła wzór wniosku wraz z instrukcją umożliwiającą jego wypełnienie i koniecznymi, w niektórych przypadkach, załącznikami.  
Istnieją 4 możliwości złożenia wniosku o dotacje w ramach “Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami w gospodarstwach rolnych”: 
 • osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, 
 • za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, 
 • przesyłką rejestrowaną, nadaną w polskiej placówce pocztowej, operatora pocztowego lub w placówce zajmującej się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, 
 • za pośrednictwem platformy ePUAP. 
Co ważne, rolnicy powinni pamiętać, że podczas trwającego miesiąc naboru, mają możliwość złożenia tylko jednego wniosku na dane gospodarstwo. Jeżeli dopuszczą się złożenia kilku wniosków, rozpatrzony zostanie ten, który został przesłany jako pierwszy, natomiast pozostałe prośby zostaną odrzucone.  

Jakie są stawki dofinansowań na budowę zbiorników na gnojowicę i płyt obornikowych? 

Jednostkowe stawki za budowę zbiorników na gnojowicę i płyt obornikowych są następujące: 
 • płyta do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych o powierzchni: do 100 m2 – wynosi 575 zł/m2, powyżej 100 m2 – 465 zł/m2; 
 • zamknięty zbiornik na gnojówkę o pojemności całkowitej: do 50 m3 – 1280 zł/m3, powyżej 50 do 100 m3 – 930 zł/m3, powyżej 100 m3 – 690 zł/m3; 
 • otwarty zbiornik na gnojówkę o pojemności całkowitej: do 50 m3 – 980 zł/m3, powyżej 50 do 100 m3 – 670 zł/m3, powyżej 100 m3 – 575 zł/m3; 
 • zbiornik na gnojowicę z zadaszeniem o pojemności użytkowej: do 500 m3 – 655 zł/m3, powyżej 500 do 1000 m3 – 335 zł/m3, powyżej 1000 m3 –195 zł/m3; 
 • zbiornik na gnojowicę bez zadaszenia o pojemności użytkowej: do 500 m3 – 465 zł/m3, powyżej 500 do 1000 m3 – 275 zł/m3, powyżej 1000 m3 –165 zł/m3. 

Którzy rolnicy otrzymają pieniądze jako pierwsi? 

Kolejność przyznawania dotacji i ich wysokość jest określana przez ARiMR na podstawie kryteriów wyboru operacji, zgodnie z którymi punkty stanowiące o ustaleniu kolejności wypłat dopłat, nie są przyznawane wnioskodawcom niepodającym w dokumentach danych umożliwiających ustalenie liczby punktów za oceniane kryterium. Informacja o kolejności przyznawania dopłat pojawi się w ciągu 50 dni od ostatniego dnia składania wniosków.  

Gdzie szukać informacji na temat operacji, które można wykonać za dotacje na ochronę wód? 

Informacje na temat operacji związanych z wykorzystaniem “Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami w gospodarstwach rolnych” można uzyskać: 
 • osobiście w OR ARiMR, których adresy są dostępne na stronie www.gov.pl/web/arimr
 • dzwoniąc na bezpłatną infolinię pod nr tel. 800 38 00 84. 

oprac. Justyna Czupryniak  


źródło: gov.pl 
fot. pixabay.pl
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 11:08