Dotacje na zalesianieEnvatoelements
StoryEditorDotacje na zalesianie

Nawet 17 tys. złotych dotacji dla rolnika na zalesienie. Kiedy nabór i jakie stawki?

02.05.2023., 16:30h
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o naborze wniosków na wsparcie inwestycji leśnych lub zadrzewionych. Tura zostanie otwarta za niespełna miesiąc.

Do jakich interwencji są przyznawane dopłaty na zadrzewianie i zalesianie?

Wsparcie do zadrzewiania lub zalesiania jest przyznawane rolnikowi, który się o nie ubiega. Dopłata ta nie jest skierowana do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących przedstawicielami Skarbu Państwa w zakresie zarządzania mieniem.

Rolnik może ubiegać się w jednym roku o wsparcie do maksimum 40 ha następujących interwencji:

 • zalesianie gruntów rolnych,
 • tworzenie zadrzewień śródpolnych,
 • zakładanie systemów rolno-leśnych,
 • zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.

Poza tym rolnik może starać się również o dopłaty do gruntów stanowiących jego własność. Jeśli beneficjent chce uzyskać wsparcie na zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych, to może otrzymać dopłaty do ziemi będącej częścią wspólnoty gruntowej.

O co można się ubiegać we wniosku?

W jednym wniosku o wsparcie do inwestycji leśnych lub zadrzewionych rolnik może starać się o dopłaty do:

 • zalesiania – czyli dopłatę do zalesiania i ochrony przed zniszczeniem gruntów objętych jednym planem zalesiania,
 • zadrzewiania – czyli zadrzewienia i jego ochrony przed zniszczeniem na gruntach tworzących jeden zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo, o powierzchni nie większej niż 0,5 ha oraz szerokości co najmniej 4 m i nie większej niż 20 m,
 • zakładania systemów rolno-leśnychczyli tworzenia systemów rolno-leśnych oraz ich ochrony przed zniszczeniem, na gruntach, które tworzą zwarty obszar, a drzewa lub krzewy są posadzone: 
 1. na gruncie, na którym prowadzona jest działalność rolnicza w formie jednego lub dwóch rzędów oddalonych od kolejnych nasadzeń,
 2. w formie jednego lub dwóch rzędów o co najmniej 10 metrów i nie więcej niż 30 metrów – w przypadku gruntów ornych, w odległości co najmniej 3 metrów od siebie.
 • zwiększania bioróżnorodności lasów prywatnych – czyli realizację inwestycji wraz z ochroną przed zniszczenie w lasach prywatnych, na gruntach objętych planem inwestycji.

O czym muszą pamiętać rolnicy ubiegający się o wsparcie do zalesiania?

Rolnicy ubiegający się o wsparcie do zalesiania są zobligowani przed jego złożeniem do złożenia wniosku o sporządzenie planu zalesiania do Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, co jest niezbędne do uzyskania dofinansowania.

Które grunty powinien obejmować plan zalesiania?

Plan zalesiania powinien obejmować następujące grunty:

 • graniczące ze sobą,
 • tworzące jeden kompleks gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia,
 • z sukcesją naturalną stanowiące zwartą powierzchnię powiązaną gospodarczo lub przyrodniczo, mogące zawierać elementy krajobrazu i powierzchnie nieuprawnione do płatności zawarte w planie zalesienia.

Ile wynosi dofinansowanie zalesiania?

Stawki dofinansowania na zalesianie są następujące:

 • zalesianie w warunkach korzystnych – 16 059 zł/ha,
 • zalesianie na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° – 17 436 zł/ha,
 • zabezpieczanie przed zniszczeniem drzew lub krzewów – ogrodzenie co
 • najmniej 2‑metrową siatką metalową – 19,70 zł/mb,
 • zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów repelentami –  2428 zł/ha,
 • zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów 3 palikami –  2210 zł/ha,
 • zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów wełną owczą –  1829 zł/ha,
 • zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów osłonkami –  2362 zł/ha.

Ponadto przewidziana została premia do gruntów rolnych i gruntów rolnych z wykorzystaniem sukcesji naturalnej w wysokości 1438 zł/ha.

Jak złożyć wniosek o wsparcie do zalesiania i zadrzewiania?

Istnieje wyłącznie jedna możliwość składania wniosku o wsparcie do zalesiania i zadrzewiania poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE), która jest dostępna na stronie ARiMR.

Ile będzie trwał nabór wniosków o wsparcie na zalesianie i zadrzewianie?

Jak poinformowała ARiMR, nabór wniosków o wsparcie na zalesianie i zadrzewianie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 31 lipca 2023 r. 2 października 2023 r. prezes ARiMR poinformuje beneficjentów o tym, w jakiej kolejności będą przyznawane wnioski o dopłaty do inwestycji w zalesianie i zadrzewianie.

oprac. Justyna Czupryniak 

źródło: gov.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. grudzień 2023 09:50