Ostatnia szansa na 200 tys. zł dotacji na nowe okna, bramy i panele fotowoltaiczneJustyna Czupryniak/Canva
StoryEditorDotacje

Ostatnia szansa na 200 tys. zł dotacji na nowe okna, bramy i panele fotowoltaiczne

22.02.2024., 11:30h
To już ostatni moment na złożenie wniosków o wypłatę dotacji w ramach inwestycji w OZE i poprawę efektywności energetycznej gospodarstw. Sprawdź, na co możesz dostać pieniądze.

Do kiedy trwa nabór wniosków o dotacje z OZE?

Nabór wniosków o dotacje na inwestycje w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw zakończy się 23 lutego br.

Jakie jest zainteresowanie naborem?

Jak wynika z informacji przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od początku naboru wnioski o dotacje złożyło 190 osób, a ich łączna wartość jest równa 21 mln zł. Warto zaznaczyć, że beneficjentowi przysługuje prawo do wystąpienia o zaliczkę, która może wynieść do 50% spodziewanej kwoty pomocy. Jedyne co rolnik musi zrobić, to wnieść zabezpieczenie w formie weksla in blanco, a ponadto nie jest wymagana gwarancja bankowa.

Którzy rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie?

O wypłatę wsparcia na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej mogą ubiegać się producenci rolni, którzy otrzymali jednolitą płatność obszarową lub prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.

Warunkiem koniecznym do spełnienia jest również odbycie szkolenia z zakresu efektywności energetycznej nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku lub zobowiązanie się do ukończenia takiego kursu.

Co obejmuje dotacja?

W ramach dotacji rolnicy mogą otrzymać środki w trzech obszarach inwestycyjnych:

  • A – budowa nowych biogazowni rolniczych,
  • B – zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem),
  • C – inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich, np. docieplanie ścian i podłóg.

W jakiej formie jest wypłacane wsparcie?

Środki finansowe są wypłacane w ramach refundacji, która może objąć 65% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Na realizację zadań w poszczególnych obszarach wypłacane są następujące kwoty:

  • A – 1,5 mln zł,
  • B i C – po 200 tys. zł.

W okresie realizacji PS WPR 2023-2027 łączny limit wsparcia na jednego rolnika wynosi w przypadku obszarów:

  • A i B – 1,5 mln zł,
  • A i C – 1,7 mln zł,
  • B i C – 400 tys. zł,
  • A, B i C – 1,7 mln zł.

image
Materiał promocyjny Credit Agricole

Rolniku! Pozyskaj finansowanie na budowę biogazowni

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: ARiMR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. kwiecień 2024 20:21