Premia dla młodego rolnika: NOWY termin naboru wnioskówEnvatoelements
StoryEditorKiedy premia dla młodego rolnika?

Premia dla młodego rolnika: NOWY termin naboru wniosków

16.05.2024., 10:15h
ARiMR zmienia datę naboru wniosków na premię dla młodego rolnika. Kiedy będzie można złożyć dokumenty? Co jeszcze się zmieni? Ile trzeba czekać na wypłatę dotacji?

Młody rolnik startuje 19 czerwca

ARiMR zmienia termin naboru wniosków o premię dla młodego rolnika. Pierwotnie miał ruszyć 5 czerwca i potrwać do 5 sierpnia br. Według nowego harmonogramu rolnicy będą mogli ubiegać się o pieniądze od 19 czerwca do 19 sierpnia 2024 r.

Gdzie złożyć wniosek o premię dla młodego rolnika?

Wnioski o przyznanie wsparcia można będzie składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Kto może otrzymać premię dla młodego rolnika?

O przyznanie Premii dla młodych rolników z PS WPR 2023-2027 mogą się ubiegać osoby fizyczne, które:

 • w dniu złożenia wniosku będą pełnoletnie, ale nie ukończą 41 roku życia;
 • nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej albo rozpoczęły ją nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • mają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne
 • do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia;
 • złożą biznesplan, do którego realizacji się zobowiążą.

Warunki dotyczące wieku muszą być spełnione w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Ile pieniędzy może otrzymać młody rolnik?

Młody rolnik otrzyma premię w wysokości 200 000 zł. Będzie ona wypłacona w dwóch ratach:

 • pierwsza rata wynosi 70% kwoty przyznanej pomocy, tj. 140 tys. zł,
 • druga rata wynosi 30% kwoty pomocy, tj. 60 tys. zł;

Na co młody rolnik może otrzymać premię?

W ramach inwestycji uwzględnia się przede wszystkim: 

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup nieruchomości rolnych;
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu i pojazdów służących wsparciu prowadzonej działalności;
 • zakup oprogramowania komputerowego.

ARiMR przypomina, że wsparcie powinno być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Pozostałe 30 proc. kwoty premii można przeznaczyć na przykład na zakup środków do produkcji rolnej, m.in. paszy dla zwierząt; środków ochrony roślin; paliwa rolniczego; nawozów.

Kto nie może ubiegać się o premię dla młodego rolnika?

Warto wiedzieć, że ta pomoc nie przysługuje gospodarstwom, które prowadzą plantację roślin wieloletnich na cele energetyczne czy hodowlę m.in. zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów i kotów rasowych, zwierząt futerkowych (z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego). Pieniędzy nie będzie można otrzymać także na zakup gruntu od m.in. rodziców, małżonka, dzieci, a także na budowę na gruncie, który nie należy do wnioskodawcy lub nie stanowi przedmiotu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Premia dla młodego rolnika: są istotne zmiany

Mikołaj Baum, prawnik Agraves zwraca uwagę, że po raz pierwszy od 20 lat dotacja dla młodych rolników nie będzie przyznawana na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego. 

– To ma poważny skutek, gdyż ewentualne negatywne rozstrzygnięcie agencji nie podlega odwołaniu do prezesa Agencji, co byłoby prostszą ścieżką. Tym razem będzie skutkowało drogą sądową w postaci odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. A to jest o wiele bardziej skomplikowana ścieżka. Nie jest to jednak problem dla doradców Agraves, którzy mają na swoim koncie skutecznie zakończone podobne postępowania – mówi Mikołaj Baum.

Młody rolnik: ile trzeba czekać na wypłatę pieniędzy?

Kiedy realnie może dojść do podpisania umowy oraz wypłaty pieniędzy, jeśli wniosek o premię zostanie rozpatrzony pozytywnie? 

– Przyjmując terminy wynikające z wytycznych, do końca 2024 roku nasi beneficjenci powinni podpisać umowy. Od tego momentu mamy 12 miesięcy na złożenie wniosku o płatność. To oznacza, że do samej wypłaty środków o płatność może dojść nawet po półtora roku od zakończenia naboru – mówi Maria Rozdzielska, kierownik projektu dotacji w Agraves.

image
Dopłaty bezpośrednie

Ile rolnik mógł kupić nawozu i ziemi za dopłaty w 2004, a ile w 2024?

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. czerwiec 2024 14:17