Restrukturyzacja małych gospodarstw – rolnik musi dobrze policzyć, zanim złoży wniosekCanva/pixabay
StoryEditorDotacje rolnicze

Restrukturyzacja małych gospodarstw: rolnik musi dobrze policzyć, zanim złoży wniosek

28.09.2023., 18:30h
Rolnicy mogą ubiegać się o dotacje na rozwój małych gospodarstw. ARiMR wypłaci im nawet 120 tys. złotych. Ale rolnik będzie musiał udowodnić, że dzięki temu wsparciu znacznie wzrosła wartość sprzedanych przez niego produktów. O ile? Jak to udowodnić?

Dotacje na Rozwój małych gospodarstw 2023 – nabór wystartował

28 września 2023 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczęła nabór wniosków na rozwój małych gospodarstw z PS 2023–2027.

Do wzięcia jest 120 tys. zł – w przypadkuw przypadku inwestycji dotyczącej produkcji ekologicznej, albo 100 tys. zł – w przypadku pozostałych operacji, w tym także  dotyczącej wprowadzania produktów na rynek w ramach krótkiego łańcucha dostaw i.

Dotacje na rozwój małych gospodarstw powiązane ze wzrostem wartości sprzedaży produktów rolnych

W związku z licznymi pytaniami naszych Czytelników przypominamy, że to wsparcie jest ściśle powiązane ze wzrostem wartości sprzedaży produktów rolnych. Pomoc przyznaje się na inwestycje, które zapewnią zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa w wyniku jego restrukturyzacji w obszarze:

  • produkcji rolnej lub produkcji rolnej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie metodami innymi niż ekologiczne lub

  • produkcji ekologicznej lub produkcji ekologicznej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie metodami ekologicznymi, lub

  • rozpoczynania działalności w zakresie wprowadzania żywności (tylko produktów rolnych) na rynek w ramach krótkiego łańcucha dostaw (RHD, sprzedaży bezpośredniej lub dostaw bezpośrednich).

O ile musi wzrosnąć wartość sprzedaży produktów rolnych w gospodarstwach, które skorzystają z dotacji unijnych?

Planowane inwestycje muszą przyczynić się do wzrostu wartości sprzedaży brutto produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, w tym żywności w ramach krótkiego łańcucha dostaw, co najmniej o 30% w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego i nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono wniosek. Minimalne wynagrodzenie ustala się jako iloczyn minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, w którym rozpoczął się nabór wniosków, i liczby 12. Od lipca 2023 r. jest ono na poziomie 3600 brutto. Co oznacza, że premia musi przyczynić się do wzrostu sprzedaży do minimum 43 200 zł.

Jak udowodnić wartość sprzedanej żywności z gospodarstwa, które skorzystało z dotacji?

Przychód ze sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie ustala się na podstawie przychodu udokumentowanego:

  • fakturą VAT lub
  • fakturą VAT RR,
  • wydrukiem paragonu fiskalnego kas rejestrujących.

Potwierdzeniem przychodu będzie także umowa kupna-sprzedaży wraz z potwierdzeniem przelewu lub informacją z ewidencji sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, o której mowa w art. 20 ust.  1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy o tym pamiętać, planując inwestycje. O innych szczegółach związanych z tą pomocą przeczytasz w numerze 30.–31. „Tygodnika” oraz w tym artykule:

Dotacje na rozwój małych gospodarstw 2023: termin naboru, warunki i stawki

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
10. grudzień 2023 07:36