Ruszają dopłaty do silosów. Kto dostanie 50, a kto 60 tys. złotych dotacji?Przemysław Staniszewski
StoryEditorKomu ARiMR przyzna pieniądze?

Ruszają dopłaty do silosów. Kto dostanie 50, a kto 60 tys. złotych dotacji?

05.06.2023., 08:18h
Od 5 czerwca ARiMR rozpoczyna nabór wniosków na dopłaty do silosów. Rolnik może maksymalnie uzyskać 60 tys. złotych wsparcia. Na co dokładnie można wydać te pieniądze? Na jakich warunkach jest przyznawana dotacja?

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie  przyjmować wnioski o dotacje  na budowę lub wyposażenie silosów. Wsparcie to będzie udzielane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Do 60 tys. złotych dopłaty do silosów

ARiMR będzie przyznawać rolnikom dopłaty do silosów w postaci refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych. Jednak zarówno procent refundacji, jak i maksymalna stawka dotacji będzie uzależniona do wieku rolnika:

 • tzw. młody rolnik, czyli właściciel gospodarstwa do 40. roku życia może liczyć na zwrot do 60% kosztów kwalifikowanych oraz maksymalnie do 60 tys. złotych dopłaty;
 • pozostali rolnicy otrzymają do 50 proc. kosztów kwalifikowanych i limit pomocy dla nich wynosi 50 tys. złotych.

Kto może otrzymać dotacje na budowę silosów?

Dopłaty do silosów będzie przyznawane przez ARiMR rolnikowi, który:

 • jest osobą fizyczna i pełnoletnią;
 • ma przyznane przez ARiMR dopłaty bezpośrednie za 2022 rok,
 • ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w odniesieniu do działek, na których będzie zamontowany silos;
 • ma nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Na co dokładnie można przeznaczyć dopłaty do silosów?

Jak podaje ARiMR, rolnik może przeznaczyć dotacje na:

 • zakup nowego silosu;
 • zakup nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosu, w tym:
  • wentylatorów lub odpylających wentylatorów ssących z adapterem,
  • czujników, sond i czytników pomiaru poziomu zasypu silosu, temperatury lub wilgotności,
  • przenośników kubełkowych i wieży do tych przenośników z drabiną, pomostami i kotwami, przenośników ślimakowych (z koszem zasypowym albo bez kosza), przenośników zgarniakowych (redlerów), przenośników pneumatycznych (dmuchawy),
  • podpór przenośników, o których mowa w lit. c,
  • podajników łopatkowych lub łańcuchowych,
  • rękawów rozładowczych,
  • koszy przejęciowych,
  • nagrzewnic elektrycznych,
  • kanałów napowietrzających,
  • rur załadunkowych lub spedycyjnych i ich podpór,
  • drabin (wejściowych, wewnętrznych, dachowych),
  • zasuwy wysypowej,
  • workowników,
  • oprogramowania,
  • innych urządzeń lub wyposażenia, o ile wnioskodawca wykaże, że ich zakup i montaż są niezbędne do funkcjonowania silosu i są jego integralną częścią;
 • montażem i transportem silosu wraz z wyposażeniem stanowiącym jego integralną część, w wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów zakupu silosu, jego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część tego wyposażenia.

Jak rolnik może złożyć wniosek o dopłaty do silosów?

Wnioski o wsparcie na postawienie nowych silosów rolnicy powinno składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jedynie za pomocą formularza wniosku udostępnionego przez Agencję na Platformie Usług Elektronicznych (ePUAP).

W tym naborze nie ma możliwości dostarczenia wniosku osobiście czy poprzez pełnomocnika.

 

Ułatwienia w prawie budowlanym przy stawianiu magazynów i silosów zbożowych

Warto także dodać, że od początki czerwca weszły w życie nowe przepisy dot. prawa budowlanego. Od teraz rolnicy będą mogli budować silosy o pojemności do 250 m3 i wysokości do 15 m bez bez zezwolenia.

Z kolei izby rolnicze postulują, aby wprowadzić jeszcze jedną zmianę w prawie. Samorząd rolniczy domaga się, aby silosy na zboże i pasze o pojemności do 100 ton mogły być stawiane w odległości 1,5 metra od granicy działki, a nie 4 metrów jak ma to miejsce obecnie.

– Tam, gdzie zagęszczenie gospodarstw jest duże, a działki siedliskowe wąskie, często nie jest możliwe spełnienie tych warunków. Dlatego zwracamy się o zmianę tego przepisu na wartość 1,5 metra od granicy działki sąsiedniej, co umożliwiłoby rolnikom postawienie silosów zbożowych zgodnie z przepisami – wyjaśnia Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Paweł Mikos

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. maj 2024 10:42