StoryEditordopłaty

Ekoschematy: Jak zrobić zdjęcia geotagowane, żeby udowodnić wymieszanie obornika z glebą?

02.03.2023., 14:03h
Jeszcze rolnik czy już fotograf? Rolnicy, którzy w ramach ekoschematu rolnictwo węglowe wybiorą praktykę wymieszanie obornika z glebą lub stosowanie gnojowicy dość dużo czasu spędzą na robieniu zdjęć i ich wysyłaniu do ARiMR. Ile zdjęć geotagowanych i z jakich ujęć musi wykonać rolnik, żeby dostać dopłaty?

Ekoschemat rolnictwo węglowe wymaga od rolnika zrobienia zdjęć geotagowanych

Od 2023 roku rolnicy, aby otrzymać wyższe dopłaty bezpośrednie będą musieli realizować ekoschamety. Jednym z nich jest rolnictwo węglowe, które ma aż 8 różnych praktyk w tym:

  • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji
  • oraz Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo.

Celem obu praktyk jest jest ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery oraz pełniejszego wykorzystania azotu zawartego w nawozach naturalnych w uprawie roślin rolniczych.

Żeby ARiMR wypłacił za nie dopłaty rolnik musi udowodnić wykonanie jednej z wybranych praktyk zgodnie z zaleceniami. W tym celu musi wykonać zdjęcia geotagowane, czyli takie zdjęcia, które posiadają współrzędne położenia oraz czas wykonania, a następnie przesłać je do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do tego celu służy aplikacja Mobilna ARiMR, gdzie wdrożono funkcjonalność, która pozwala na wykonanie zdjęć z inicjatywy rolnika i przesłanie ich do ARiMR w czasie teraźniejszym lub późniejszym.

Jak wykonać zdjęcia geotagowane dokumentując wymieszanie obornika z glebą w ciągu 12 godzin od rozwiezienia?

ARiMR właśnie podała szczegółową instrukcję dotyczącą zdjęć geotagowanych przy obu praktykach z ekoschematu rolnictwo węglowe. Jakie są zatem wymagania w tym zakresie przy Wymieszaniu obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji?

Żeby uzyskać dopłaty za tę praktykę rolnik rzeczywiście musi w ciągu 12 od wywiezienia obornika na dany areał, przykryć i wymieszać go z ziemią przy pomocy pługa, brony talerzowej czy agregratu i udokumentować to fotograficznie. 

Jednak zdjęcia musi zrobić zarówno przed przyoraniem, jak i po przyoraniu. Przy czym ilość zdjęć i czas ich wykonania zależy od areału na jaki rolnik wywiezie obornik oraz zabiegu agrotechnicznego służącego do wymieszania nawozu z ziemią.

– Istotną rzeczą w tym zakresie jest odpowiednie, czasowe zaplanowanie wywózki obornika i zabiegu jego wymieszania/przykrycia a to zależy w dużej mierze od wydajności stosowanych maszyn czy możliwości organizacyjnych – można przeczytać w instrukcji ARiMR.

Ile zdjęć wykonać przy małych areałach, kiedy najpierw nawozimy, a później obornik jest przyorany?

Jak wskazuje ARiMR, jeżeli rolnik najpierw wywozi obornik na określoną powierzchnię pola a później wykonuje zabieg agrotechniczny wymieszania nawozu z ziemią i cyklicznie powtarza obie czynności, musi je odpowiednio zaplanować i uwzględnić przy tym wydajność swojego ciągnika i agregatu czy pługa. Inaczej mówiąc, Agencja przestrzega, aby areał, na który rolnik wywiezie obornik nie był za duży i przez to gospodarz nie zdąży przykryć nawóz glebą w ciągu 12 godzin.

Przy planowaniu wywożeniu i wymieszaniu obornika należy także uwzględnić porę dnia na oba zabiegi. Należy wziąć pod uwagę, że wykonywanie zdjęć po zmroku może być utrudnione i warto wówczas posiłkować się oświetleniem roboczym ciągnika. Jeżeli fotografia nie będzie dostatecznie doświetlona, wówczas ARiMR może nie uznać takiego dowodu.

ARiMR podaje, że przy małych działkach rolnych, a nawet 1 czy 2 hektarowych, ale o określonych, naturalnych granicach w terenie jak np. miedze, rowy, czy drogi, ilość wykonanych zdjęć można ograniczyć tylko do kilku ujęć: z rozpoczęcia nawożenia, ze środka pola i tuż przed zakończeniem wywózki obornika.
Z kolei, żeby udokumentować wymieszanie obornika z glebą może wystarczy nawet zdjęć o charakterze widokowym, które pokaże cały obszar objęty nawożeniem po wykonanym zabiegu wymieszania czy przyorania. Ale lepiej dla pewności wykonać kilka zdjęć z różnych miejsc pola.

Jak wykonać zdjęcia geotagowane przy jednoczesnym wywożenie obornika i jego mieszaniu?

Nieco inaczej wygląda sytuacje, gdy tuż za zestawem z rozrzutniekiem obornika podąża drugi ciągnik z agregatem czy pługiem i wymieszanie obornika następuje w ciągu kilku czy kilkunasto minut po jego aplikacji na pole. Wówczas ARiMR zaleca wykonać co najmniej 3 zdjęcia dla nawożenia i 3 zdjęcia do wymieszania z różnej lokalizacji dla każdego 1 ha.  Agencja przy tym zaleca, aby wykonać więcej zdjęć niż minimalna ilość i to zarówno w trakcie nawożenia, jak i w czasie jego wymieszania.

Pierwsze zdjęcie należy wykonać po kilku, kilkunastu metrach od rozpoczęcia aplikacji obornika na polu po to, aby udokumentować czas rozpoczęcia, pamiętając równocześnie, że mniej więcej w tym samym miejscu należy wykonać w ciągu 12 godzin kolejne zdjęcie geotagowane, na którym zostanie pokazane z kolei pole, po wykonanym już zabiegu wymieszania, przykrycia obornika z glebą – zaleca ARiMR.

Agencja dodatkowo wskazuje, że zdjęcie nie powinno być wykonane prostopadle do powierzchni pola, ale powinno posiadać pewną perspektywę, szerszy obraz pola i wykonanego zabiegu, czasem nawet łącznie z agregatem polowym, co może ułatwić ARiMR właściwą ocenę wykonania praktyki.

Kiedy i ile zdjęć wykonać przy nawożeniu gnojowicą poprzez aplikatory?

Również w przypadku realizacji praktyki „Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo” rolnik musi udowodnić prawidłowe wykonanie zabiegu za pomocą zdjęć geotagowanych w aplikacji Mobilna ARiMR.  

Zdjęcia powinny być wykonywane podczas zabiegu nawożenia. Należy je wykonywać cyklicznie, przedstawiając kolejne obszary pola objęte zabiegiem w częstotliwości i ilości odpowiadającej wielkości pola. Zaleca się wykonanie minimum 3 zdjęć z różnej lokalizacji dla działek rolnych o regularnych kształtach oraz otwartych przestrzennie oraz większej ilości zdjęć w przypadku działek rolnych, których fragmenty znajdują się np. za żywopłotami, rowami w ilości i w taki sposób, aby potwierdziły wykonanie zabiegu na każdym z fragmentów działki rolnej – wskazuje ARiMR.

Co istotne, minimum 1/3 wykonanych i przesłanych do ARiMR zdjęć geotagowanych powinna w swojej perspektywie obejmować również w sposób wyraźny beczkę asenizacyjną, za pomocą której jest wykonuje zabieg.

Kiedy rolnik ma wysłać zdjęcia geotagowane do ARiMR?

ARiMR podkreśla, że za pośrednictwem aplikacji Mobilna ARiMR rolnik może wykonać dowolną liczbę zdjęć, które przechowuje później w aplikacji. Nie musi ich wysyłać natychmiast po wykonaniu, co jest niezwykle istotne, ponieważ często w polu po prostu nie ma zasięgu.

Zatem rolnik nie musi ich wysyłać bezpośrednio z pola, ale można to odłożyć w czasie. Aplikacja umożliwia wysłanie 5 zdjęć w jednej sesji wysyłkowej. Ilość ,,paczek” jest nieograniczona.

Paweł Mikos 
Fot. Archiwum

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. listopad 2023 04:19