StoryEditorPieniądze dla rolnika

Ekoschematy: sprawdź wymogi, policz stawki i odpowiedz – co się opłaci?

27.12.2021., 11:12h
Od 2023 roku będzie obowiązywała nowa WPR. Na początku listopada opublikowano trzecią wersję Planu strategicznego, według którego będzie ona realizowana. W ramach I filaru, oprócz płatności, które znane są już rolnikom, przewidziano płatności za przystąpienie do ekoschematów. Przy wielu z nich w projekcie planu zastrzeżono, iż szczegółowe wymagania zostaną doprecyzowane w przepisach określających warunki przyznania pomocy. Te pojawią się jednak dopiero po zatwierdzeniu Planu strategicznego. A co wiadomo już dzisiaj?

Płatności w ramach nowej WPR będą uzależnione od spełnienia tzw. warunkowości

Składają się na nią znane już rolnikom wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (wymogi SMR) oraz norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (normy DKR). Wymogi SMR się nie zmienią. Wynikają z przepisów krajowych wdrażających określone artykuły unijnych przepisów (m.in. dotyczących dyrektywy ptasiej, siedliskowej, ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy azotanowej).

Obecnie część norm DKR funkcjonuje jako wymagania określone w ramach tzw. zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance), a część w ramach płatności za zazielenienie. Oznacza to, iż rolnik musi się im podporządkować, chcąc otrzymywać płatności bezpośrednie, ale za to podporządkowanie dostaje jeszcze gratyfikację w postaci płatności za zazielenienie. W nowej WPR normy zostają (z pewnymi modyfikacjami – patrz artykuł o DKR na s. 19), ale takich płatności już nie będzie. Aby więc w ogólnym rozrachunku rolnik nie stracił, choć nie będzie do tego zmuszony prawem, będzie musiał zdecydować się na wybór jakiegoś ekoschematu.

Płatności ekoschematowe są bowiem dobrowolne dla r...

Pozostało 93% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. czerwiec 2024 15:34