StoryEditorWiadomości rolnicze

Emerytura rolnicza bez przekazywania gospodarstwa. Kiedy zmiany wejdą w życie?

20.04.2022., 18:04h
Rząd właśnie przyjął zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jeśli zmiany wejdą w życie, rolnicy będą mogli przechodzić na emeryturę bez konieczności pozbywania się gospodarstwa rolnego. Jednak rolnik dalej będzie musiał płacić składki. Od kiedy zmiany mogą wejść w życie i co jeszcze się zmieni?

We wtorek 20 kwietnia 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Propozycja zmian ma spełnić postulat rolników i izb rolniczych podnoszony od wielu lat i które dotyczą niesprawiedliwych zapisów, na mocy których rolnicy muszą zaprzestać działalności rolniczej, aby uzyskać świadczenie emerytalne z KRUS. 

Obecne przepisy o emeryturze rolniczej są niekorzystne dla rolników

Obecnie w celu nabycia prawa do emerytury rolniczej, rolnik musi:

  • osiągnąć wiek emerytalny, czyli osiągnąć 60 rok życia w przypadku kobiet oraz 65-lat w przypadku mężczyzn; 
  • wykazać co najmniej 25-letni okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników
  • zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. 

Jeżeli rolnik, mimo spełnienia dwóch pierwszych warunków, chce dalej prowadzić gospodarstwo, wówczas zasadnicza część emerytury ulega zawieszeniu. Zaprzestanie działalności rolniczej w praktyce oznacza sprzedaż lub wydzierżawienie na co najmniej 10 lat swojej ziemi. 

– To tak samo jakby zmuszać taksówkarza, żeby sprzedał swój samochód, jeśli chce przejść na emeryturę z ZUS – mówi Andrzej, rolnik z zachodniopomorskiego. 

Co ulegnie zmianie w przypadku emerytur z KRUS?

W projekcie ustawy przygotowanym przez ministra rolnictwa i przyjętym przez rząd, zakłada się rolnik nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości. 

Jednak co istotne, w takiej sytuacji gospodarz będzie dalej musiał odprowadzać składki do KRUS na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zarówno podstawowej, jak i dodatkowej, w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych.

Korzystne rozwiązania dla dwuzawodowców. Będzie możliwość łączenia emerytury z ZUS i KRUS

W przyjętym projekcie zaproponowano także uregulowania kwestii dwóch tytułów ubezpieczenia: z systemu rolniczego (KRUS) i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS). Takie rozwiązanie pozwoli rolnikom i domownikom szansę na podejmowanie szkoleń zawodowych umożliwiających zmianę kwalifikacji bez obawy o utratę ubezpieczenia w systemie rolniczym. 

Nowe przepisy powinny wyeliminować także sytuację, w której rolnik ma przerwę w podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, przez co nie może w niektórych sytuacjach ubiegać się m.in. o dotacje PROW.  

Co więcej, rolnicy będą mogli dalej podlegać ubezpieczeniu w KRUS przy jednoczesnym prowadzeniu gospodarstwa i podejmowaniu dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej.

Służba we wojsku zaliczona do okresu składkowego

Kolejna zmiana dotyczy możliwości zaliczania do wysokości części składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych. Te zmiany będą także obejmować zastępczą formę służby wojskowej przypadających przed 1 stycznia 1999 r. Ale w tym przypadku czas ten będzie zaliczony do okresu składkowego, jeżeli przyszły emeryt nie posiada stażu ubezpieczeniowego w ZUS i gdy nie wpłynie to na podwyższenie świadczenia emerytalnego z ZUS.

Od kiedy emerytura rolnicza będzie obowiązywać na nowych zasadach?

Rząd wprowadził zapis, według którego nowe zasady przechodzenia na emeryturę przez rolników wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jednak zanim to nastąpi, nowe przepisy muszą zostać zaakceptowane przez parlament i prezydenta.

Według Henryka Kowalczyka, wicepremiera i ministra rolnictwa, emerytura rolnicza na nowych zasadach powinna obowiązywać najpóźniej w lipcu 2022 roku. 

Z informacji KRUS wynika, że nowe regulacje mogą być korzystne dla ponad 18,5 tys. rolników, którzy na koniec 2021 roku mieli zawieszoną wypłatę części uzupełniającej emerytury rolniczej ze względu na prowadzenie działalności rolniczej. 

Paweł Mikos
Fot. Kindel Media z Pexels

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 07:39