StoryEditorWiadomości rolnicze

Grypa ptaków: wymogi bioasekuracyjne będą zależne od wielkości fermy

02.01.2022., 10:01h
Gospodarstwa indywidualne będą miały mniej restrykcyjne wymagania dotyczące bioasekuracji niż komercyjne – zakłada projekt rozporządzenia w sprawie środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków w Polsce. Na czym dokładnie będzie polegać różnica? Jakie wymogi będą musieli spełnić rolnicy utrzymujący drób na potrzeby własne, a jakie fermy działające komercyjnie?

W miniony piątek resort rolnictwa opublikował projekt rozporządzenia w sprawie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zostały w nim określone minimalne wymagania weterynaryjne, niezbędne dla zabezpieczenia gospodarstw na wypadek grypy ptaków. Nowe przepisy mają rozdzielić i doprecyzować wymagania, jakie są przewidziane dla gospodarstw indywidualnych i komercyjnych.

Jakie są wymogi bioasekuracyjne dla wszystkich gospodarstw?

Wszystkie gospodarstwa, bez względu na wielkość, będą miały zakaz pojenia drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki. Nie wolno także wnosić na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych. Nakazuje się natomiast izolację drobiu od zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki i zgłaszanie do lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób. Należy też zabezpieczyć paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz  dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji zawierającej informacje m.in. na temat liczby padłych ptaków.

Dodatkowe działania bioasekuracyjne dla większych ferm

Projekt określa też wymogi bioasekuracyjne, które muszą być stosowane na fermach drobiu, prowadzących działalność nadzorowaną. Są to m.in. wyposażenie gospodarstwa w maty dezynfekcyjne, stosowanie odzieży ochronnej, dezynfekcja obuwia, czy odkażanie sprzętu do obsługi drobiu przed każdym użyciem. Projekt przewiduje też wdrożenie procedur zapobiegania przedostawaniu się dzikiego ptactwa do kurników i miejsc przechowywania paszy i ściółki oraz prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu drobiu.

Gospodarstwa mają być także wyposażone we własny kontener lub pomieszczenie przeznaczone do przetrzymywania zwłok drobiu padłego. Zapas środków odkażających ma wystarczyć na bieżącą dezynfekcję przez co najmniej 7 dni. Gospodarstwa te będą także musiały przeprowadzać deratyzację i dezynsekcję.

Nowe wymogi dla gospodarstw utrzymujących więcej niż 350 sztuk drobiu

Nowe przepisy określają też wymogi, jakie muszą spełnić gospodarstwa, utrzymujące więcej niż 350 sztuk drobiu rocznie.  Wymieniono tu m.in. ustanowienie "czystych" i "brudnych" stref dla pracowników oraz wypracowanie rozwiązań logistycznych przy wprowadzaniu do gospodarstwa drobiu, pasz lub materiału ściółkowego.

Od hodowców będzie się wymagać m.in. wdrożenia procedur czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu, wyposażenia i higieny personelu i zwalczania szkodników. Będą musieli stworzyć także instrukcje dotyczące egzekwowania wymogów w zakresie bioasekuracji podczas remotu i przeprowadzić audyt lub samoocenę w celu prawidłowego wdrażania planu bioasekuracji.

Ministerstwo rolnictwa:  złagodzenie restrykcyjnych wymagań dla małych gospodarstw ułatwi im spełnienie przepisów bioasekuracji

Nowe przepisy, zdaniem resortu rolnictwa, przyczynią się do zmniejszenia obciążeń dla gospodarstw, które nie prowadzą działalności nadzorowanej. Jednocześnie  zmniejszą ryzyko zawleczenia choroby zakaźnej zwierząt na teren gospodarstwa.

- Wymagania będą proporcjonalnie rozłożone na konkretny typ gospodarstwa - utrzymującego drób na potrzeby własne i działające komercyjnie. (…) Zmniejszenie zbyt restrykcyjnych wymagań dla małych gospodarstw ułatwi im spełnienie właściwych dla nich wymagań w zakresie bioasekuracji. Gospodarstwa komercyjne natomiast w większym stopniu będą zabezpieczone przed ryzykiem zawleczenie choroby na ich teren. Będzie to kontrolowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej- czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Kamila Szałaj
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. czerwiec 2024 10:58