StoryEditorPieniądze dla rolnika

Ile rolnik będzie mógł dorobić w 2018 roku?

28.05.2018., 14:05h
Rolnik, który jest ubezpieczony w KRUS i chce uzyskiwać dodatkowy dochód musi pamiętać, żeby nie przekroczyć kwoty granicznej. Zgodnie z obwieszczeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wysokość rocznej kwoty granicznej za rok 2018 wynosi 3376 zł. Za 2017 rok wynosiła 3300 złotych. Ta informacja jest ważna dla rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy i jednocześnie prowadzi działalność pozarolniczą.

Oświadczenie o kwocie granicznej należy złożyć do 31 maja

Warto zwrócić uwagę, że roczna kwota graniczna określa, jaka może być maksymalna kwota podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Sama maksymalna wysokość przychodu z tej działalności może być różna w zależności chociażby od kosztów uzyskania przychodu.

Należy także pamiętać, że zgodnie z prawem do 31 maja każdego roku rolnicy, którzy dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność muszą złożyć do placówki KRUS zaświadczenie albo oświadczenie dot. rocznej kwoty granicznej za poprzedni rok podatkowy. Ponieważ w tym roku 31 maja jest dniem wolnym od pracy, dlatego termin złożenia tych dokumentów przesunięto na piątek, 1 czerwca.

Jeśli rolnik nie złoży w terminie zaświadczenia o kwocie granicznej lub ją przekroczy, nie będzie już ubezpieczony w KRUS.

Paweł Mikos
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
13. lipiec 2024 23:52