StoryEditorWiadomości rolnicze

Jak jest limit energetyczny, gdy gospodarstwo rolne połączone jest z gospodarstwem domowym?

07.12.2022., 18:12h
Jeśli gospodarstwo domowe jest połączone z gospodarstwem rolnym, rolnicy zapłacą za 3000 kWh taką samą cenę jak w 2022  roku. A jak liczyć limity energii, jeżeli w jednym domu mieszkają dwie rodziny, które prowadzą oddzielne gospodarstwa? Jaka będzie cena energii po przekroczeniu limitów?

Limit zużycia energii do 3000 kWh dla rolników

Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne są uprawnieni do skorzystania z większego limitu do zamrożenia cen energii w 2023 r. Jeśli gospodarstwo domowe jest połączone z gospodarstwem rolnym, rolnicy zapłacą za 3000 kWh taką samą cenę jak w bieżącym roku.

Za przekroczone zużycie cena za prąd wyniesie 693 zł/MWh.

Trzeba jednak pamiętać, że limit przysługuje osobno tylko na każdy punkt poboru energii (PPE), czyli jeśli w jednym domu mieszka więcej rodzin, a rachunek za prąd przychodzi jeden, przysługuje tylko jeden limit. Z przepisów wynika, iż ten wyższy, aczkolwiek, jak zaznaczają Czytelnicy „Tygodnika”, to nie rozwiązuje problemu.

– Mieszkamy w jednym domu wraz z rodziną syna, który prowadzi gospodarstwo. Mamy dwa odrębne gospodarstwa domowe, odrębne kuchnie, ale licznik prądu jest jeden. Do tej pory nie było potrzeby, żeby to rozgraniczać. Dochodziliśmy do porozumienia w kwestii podzielenia kosztów zużycia energii. Teraz jednak, gdy określono limity zamrożenia cen, sprawa się komplikuje. Syn w samym tylko gospodarstwie zużyje około 5000 kWh. Czy nie można by rozwiązać tego problemu na wzór tego, co zostało zrobione z dodatkiem węglowym? – pyta nasza Czytelniczka.

Gospodarstwo domowe nie powiązane z rolnictwem ma limit do 2000 kWh

W przypadku gospodarstw domowych niepowiązanych z gospodarstwem rolnym oraz w których nie ma osoby z niepełnosprawnością albo nie ma Karty Dużej Rodziny, dla których limit do zamrożenia cen energii wynosi 2000 kWh, nie potrzeba składać sprzedawcy energii żadnych dokumentów. Sprzedawca sam dokona właściwego rozliczenia. Natomiast warunkiem skorzystania z wyższego limitu jest złożenie sprzedawcy oświadczenia potwierdzającego uprawnienia do niego. Należy je złożyć do 30 czerwca 2023 r., co zapewne uśpiło czujność wielu zainteresowanych.

– Jeśli teraz nikt nie zaapeluje do rządzących o zmianę przepisów, pozostaną obecne, które są dla wielu gospodarstw domowych krzywdzące – zaznaczają nasi rozmówcy.

Rolnik musi zożyć odpowiednie oświadczenie do sprzedacy energii

Rolnik, aby nie stracić uprawnienia do wyższego limitu zużycia energii, musi złożyć u swojego sprzedawcy energii oświadczenie wraz z kopią decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których oprócz budynku mieszkalnego zlokalizowane są również inne obiekty budowlane wyposażone w urządzenia i instalacje korzystające ze wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej. Posiadacze Karty Dużej Rodziny, którym przysługuje taki sam limit zużycia energii jak rolnikom składają oprócz oświadczenia kopię tej karty.

W przypadku nabycia uprawnienia do skorzystania ze zwiększonego limitu zużycia w trakcie 2023 r. oświadczenie wraz z załącznikami składa się niezwłocznie po nabyciu tego uprawnienia, maksymalnie jednak w terminie 30 dni.

Prosumentom zużycie prądu w ramach limitu ustala się po zbilansowaniu energii pobranej i oddanej do sieci.

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. kwiecień 2024 14:22