StoryEditorPorady prawne

Jak przeprowadzić rozwód, aby sprawa trwała krótko i tanio?

23.10.2021., 09:10h
Po 24 wspólnych latach żona mnie zostawiła i związała się z innym mężczyzną. Próbowałem ratować małżeństwo, ale nic to nie dało. Teraz zamierzam wnieść sprawę o rozwód. Jak to załatwić, żeby sprawa trwała krótko?

Kiedy można żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód?

Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

W myśl art. 57 k.r.o., orzekając rozwód, sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia.

Sąd powinien ustalić, czy występuje sprzeczność zachowania się albo postępowania małżonka z normami prawnymi lub zasadami współżycia określającymi obowiązki małżonków, a sprzeczności tej towarzyszy umyślność lub niedbalstwo tego małżonka. Między takim zachowaniem się lub postępowaniem małżonka a powstałym rozkładem pożycia małżeńskiego musi istnieć związek przyczynowy.

Wskazówką dla określenia obowiązków małżeńskich jest art. 23 k.r.o. Wynika z niego, iż małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie oraz że są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Jeśli ich niewłaściwe zachowanie stało się przyczyną rozpadu małżeństwa, p...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
27. wrzesień 2023 20:32