StoryEditorWiadomości rolnicze

Jak wypełnić wniosek o dopłaty bezpośrednie 2023? Instrukcja krok po kroku

16.03.2023., 12:03h
Trwa składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie na nowych zasadach. Chcąc pomóc wszystkim rolnikom odnaleźć się w procedurach, ARiMR opublikowała instrukcje składania dokumentów. 

Kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie ruszyła 15 marca 2023. Potrwa do 15 maja

Instrukcja wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie

W 2023 roku dopłaty bezpośrednie przyznawane są na nowych zasadach.  Niektóre aspekty uległy więc zmianie. Pisaliśmy o tym tutaj: Dopłaty bezpośrednie 2023. ARiMR wyjaśnia, co się zmieniło 

ARiMR nie chce jednak zostawić rolników bez pomocy. Osoby, które mają trudności ze złożeniem wniosku lub nie mają komputera, mogą skonsultować się z pracownikami Agencji na przykład za pośrednictwem infolinii, pod nr. tel. 800 38 00 84 lub 22 5950611, w dni robocze w godz. 7:00-19:00 oraz w soboty 10:00-16:00

A dla tych, którzy wnioski chcą wypełnić sami, ARiMR przygotowała pełną instrukcję krok po kroku, podzieloną na poszczególne etapy i z wewnętrznymi spisami treści.

INSTRUKCJE:

INSTRUKCJE DODATKOWE

Na co można dostać pieniądze z dopłat bezpośrednich?

W trakcie obecnej tury można składać wnioski o przyznanie:

 • płatności w ramach interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym: podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, schematów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt (ekoschematów), wsparcia dochodów związanego z produkcją: do krów, bydła, owiec, kóz, buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych, roślin strączkowych na nasiona;
 • płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego, w tym: uzupełniającej płatności podstawowej, płatności niezwiązanej do tytoniu;
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW);
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020) w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach pakietu 4, pakietu 5 lub pakietu 6;
 • płatności ekologicznej (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020) w tym: premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą oraz o przyznanie kosztów transakcyjnych;
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym płatności za retencjonowanie wody na obszarach przyrodniczych oraz o przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach interwencji 1, interwencji 2 lub interwencji 5;
 • płatności ekologicznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi, premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą oraz o przyznanie kosztów transakcyjnych;
 • pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę;
 • premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020);
 • premii z tytułu zadrzewień (PROW 2014-2020);
 • pierwszej premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej do gruntów z sukcesją naturalną (WPR 2023-2027).
Zuzanna Ćwiklińska
fot. pixabay
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. maj 2024 19:34