StoryEditorDOPŁATY

Jakie będą dopłaty do wapnowania w ekoschematach?

27.08.2021., 14:08h
Czy wapnowanie gleb będzie objęte dopłatami unijnymi dla rolników, czyli ekoschematami? Jakie będą stawki?
Jednym z założeń projektowanej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 ma być zachęcanie rolników do wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych. Wśród praktyk ma znaleźć się również regeneracja gleb przez wapnowanie. Jakie będą dopłaty do wapnowania na 1 ha gruntów?

Resort rolnictwa proponuje, aby praktyka dotycząca wapnowania, stanowiła wariant ekoschematu - Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia. 

- Rolnik wdrażający wariant dotyczący wapnowania, będzie zobowiązany wykonać zakres podstawowy ekoschematu, polegający na opracowaniu i przestrzeganiu planu nawozowego do powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie oraz wykonać zabieg wapnowania na gruntach ornych – wyjaśnia Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich.

Potrzeba wapnowania ma wynikać z przeprowadzonych w ramach wariantu podstawowego badań gleby. W oparciu o bilans azotu oraz wyniki chemicznej analizy gleby sporządzany jest plan nawozowy. Plan nawozowy ma określać, obok potrzeb wapnowania, dawki składników pokarmowych (N, P, K i Mg). Odczyn kwaśny lub bardzo kwaśny ma w Polsce większość gleb.

Jaka będzie stawka za wapnowanie?

Resort rolnictwa w drugiej wersji Planu Strategicznego WPR, proponuje, by stawka wynosiła 649 zł/ha. Przewiduje się, że płatność będzie przyznawana do tej powierzchni gruntów ornych na której zostanie zastosowany zabieg wapnowania. 

Wsparcie do wapnowania ma przysługiwać do powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie o pH poniżej lub równej 5,5, na których wykonywany jest zabieg wapnowania. Wsparcie w zakresie wapnowania przysługiwać będzie nie częściej niż raz na cztery lata. 4. Ale resort rolnictwa zaznacza, że obecnie trwają konsultacje społeczne drugiej wersji Planu Strategicznego WPR 2023-2027 i ostateczny kształt ekoschematów może ulec zmianie.

Od dwóch lata rolnicy, którzy chcą wapnować glebę, mogą ubiegać się o dopłaty. Wnioski przyjmują okręgowe stacje chemiczno-rolnicze. Za każdą tonę wapna nawozowego lub środka wapnującego przysługuje 300 zł dopłaty. Niestety, tu warto zauważyć, że pieniądze te są zaliczane do pomocy de minimis w rolnictwie. Więc jeśli limit na dany okres się wyczerpie, dopłaty są wstrzymywane, a kontynuacja ich wypłat następuje w roku następnym. W praktyce oznacza to, że na wsparcie trzeba czekać nawet kilka miesięcy.

Więcej na temat proponowanych stawek dopłat, m.in. za poszczególne ekoschematy znajdziesz TUTAJ.

A jeśli chcesz pobrać darmowy PORADNIK "Najważniejsze zasady wapnowania gleby" kliknij TUTAJ.
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. czerwiec 2024 21:51