StoryEditorPieniądze dla rolników

Jakie są stawki dopłat do materiału siewnego za 2022 rok?

01.11.2022., 10:11h
65 zł do zbóż i mieszanek, 115 zł do strączkowych oraz 350 zł do ziemniaków – tyle mają wynosić w tym roku stawki dopłat do hektara powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. W przypadku zbóż są to stawki niższe niż w ubiegłym roku.

Wyższe stawki do bobowatych i ziemniaków

Założono bowiem, że zboża dominują w powierzchni zgłaszanej do objęcia dopłatami, a ponadto jest to grupa roślin, spośród objętych dopłatami, o najwyższym poziomie wymiany materiału siewnego. Uznano, że uzyskane w ten sposób oszczędności pozwolą na ustalenie wyższych stawek dopłat do roślin bobowatych grubonasiennych oraz ziemniaków o około 6 zł/ha oraz określenie wyższych o 20% stawek dopłat do ekologicznego materiału siewnego.

Stawki będą znane z góry

Planuje się, aby stawki dopłat określone w rozporządzeniu regulującym ich przyznawanie obowiązywały w dłuższym okresie i były z góry znane. Zaprezentowane stawki dopłat zostały oszacowane na podstawie średniej z wielkości wnioskowanej powierzchni (w hektarach) dla poszczególnych grup roślin objętych dopłatami w poprzednich 5 latach oraz kwoty 75 mln zł przewidzianej na ten cel w planie finansowym ARiMR na 2022 rok. Założono, iż w kolejnych latach kwota przeznaczona na dotacje nie będzie niższa.

Jak zaznaczono w projekcie rozporządzenia, średnia powierzchnia gruntów ornych objętych tymi dopłatami w poprzednich pięciu latach wynosiła:

  • 861 108 ha – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub pastewnych,

  • 32 371 ha – w przypadku roślin strączkowych,

  • 35 803 ha – w przypadku ziemniaka.

Co jednak ciekawe, pomimo że kwalifikat stosowany jest najczęściej w przypadku zbóż, z roku na rok powierzchnia, na której stosowany jest kwalifikowany materiał siewny zbóż, spada. W 2017 roku obsiano nim ponad 910 tys. ha, 2 lata później, tj. w 2019 roku, powierzchnię o 4,5% mniejszą, a cztery lata później, tj. w ubieg­łym roku, o prawie 10% mniejszą niż w 2019. Na przestrzeni lat 2017–2021 powierzchnia roślin strączkowych obsiana kwalifikatem spadła o ponad 24%, a ziemniaków – o około 6%.

Powierzchnia upraw w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z danymi o stanie rolnictwa ekologicznego otrzymanymi od Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych za 2021 rok, wyniosła:

  • 126 tys. ha w przypadku zbóż,

  • 30 tys. ha w przypadku strączkowych,

  • 1,4 tys. ha, w przypadku ziemniaków.

Uwagę zwraca bardzo duża powierzchnia strączkowych obsiana kwalifikatem.

Założono, że roczne dofinansowanie powierzchni ekologicznych gruntów ornych obsianych lub obsadzonych ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany będzie oscylowało w okolicach 10% powierzchni wszystkich takich upraw.

Pomoc de minimis

Według szacunków ARiMR o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego wnioskowało w tym roku 64 656 rolników. W tym roku do wykazu zbóż objętych dopłatą do kwalifikatu dodano pszenicę orkisz.

Dopłaty do materiału siewnego zaliczane są do limitu pomocy de minimis w rolnictwie. Na dzień 18 października br. jego wykorzystanie jest na poziomie 96,15%. Przypominamy, iż limit tej pomocy dla rolników w ciągu 3 lat obrotowych wynosi 20 tys. euro.

Magdalena Szymańska
fot. M. Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. kwiecień 2024 15:29