StoryEditorPorady prawne

Jakie są zasady wykonywania działalności RHD?

15.04.2022., 06:04h
Chciałabym zająć się przetwórstwem produktów rolnych i ich sprzedażą. Czy to prawda, że zwiększono kwotę zwolnioną z podatku dochodowego od osób fizycznych? Jakie są zasady wykonywania takiej działalności? Czy muszę posiadać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Czy prowadzenie przetwórstwa produktów rolnych i ich sprzedaż wymaga wpisu do CEDIG?

Prawo przedsiębiorców z 6 marca 2018 r. w art. 6 wskazuje, że przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do: działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, wyrobu wina przez producentów wina czy działalności rolników w zakresie sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pojęcie producentów wina dotyczy producentów wyrobów winiarskich będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w roku winiarskim, wyłącznie z winogron pochodzących z własnych upraw winorośli.

Prowadzenie wyżej wymienionych rodzajów działalności nie wymaga wpisu do CEIDG.

Czy taka sprzedaż dopuszcza zatrudnianie pracowników w oparciu o umowę o pracę?

Z kolei według art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, czyli zwolnione z podatku, jeśli przychody nie przekro...

Pozostało 67% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. luty 2024 10:30