StoryEditorWiadomości rolnicze

Jest nowy harmonogram PROW. Kiedy będą dotacje na restrukturyzację małych gospodarstw?

14.04.2022., 14:04h
ARiMR wprowadziła zmiany do harmonogramu PROW w 2022 roku. Znamy już termin naboru wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw. Do kiedy można składać wnioski na dotację dla młodych rolników, modernizację gospodarstw i biznes na wsi? Na co jeszcze będzie można wziąć pieniądze? Sprawdź!

Są zmiany w harmonogramie PROW 2014-2020

Ministerstwo rolnictwa zaktualizowało harmonogram PROW na ten rok. Wynika z niego, że już niebawem, bo w maju rusza nabór na Restrukturyzację małych gospodarstw.

 Zmieniły się też terminy naborów wniosków na następujące działania:

  • „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”;
  • „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” i „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”;

Poza tym resort rolnictwa zrezygnował z uruchamiania planowanego na 2022 r. drugiego naboru na „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Rusza nabór wniosków na Restrukturyzację małych gospodarstw

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że nabór wniosków na Restrukturyzację małych gospodarstw ruszy 16 maja i potrwa do 14 lipca 2022 r. Z działania można otrzymać premię w wysokości 60 tys. zł wypłacaną w ratach: 

  • I rata – 80% kwoty pomocy,
  • II rata – 20% kwoty pomocy.

Na to działanie w ramach PROW 2014-2020 było przewidziane 4,9 mld zł. Do tej pory (od początku uruchomienia PROW 2014-2020) wnioski o tę pomoc złożyło 75,5 tys. rolników na kwotę 4,5 mld zł.

Harmonogram PROW - programy i terminy naborów w 2022 roku

ROZWÓJ GOSPODARSTW

1. Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - 3 stycznia – 30 grudnia 2022 r.

2. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt - 29 marca -27 maja 2022 r.

3. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie - 29 marca -27 maja 2022 r., wrzesień 2022 r.

4. Premie dla młodych rolników - 31 marca - 29 maja 2022 r.

5. Tworzenie grup producentów i organizacji producentów maj 2022 r. - 4 maja-17 czerwca 2022, październik 2022 r.

6. Restrukturyzacja małych gospodarstw 16 maja-14 lipca 2022 r. 

7. Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - czerwiec 2022 r. październik 2022 r.

8. Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych listopad/grudzień 2022 r. – nabór uzależniony od dostępności środków pozostałych po przeprowadzeniu poprzedniego naboru.

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

9. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – bez ASF - 28 lutego - 28 kwietnia 2022 r.

10. Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem** - czerwiec 2022 r.

ROZWÓJ TERYTORIALNY

11. Scalanie gruntów. Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.

12. Gospodarka wodno-ściekowa. Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.

13. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.

14. Wsparcie przygotowawcze. SW ogłaszają nabór po uzgodnieniu terminu z MRiRW.

15. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.

16. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Nabór ciągły.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

17. Współpraca 3 grudnia 2021 r. 30 kwietnia - 15 czerwca 2022 r. – nabór ogólny bez KŁD.

18. Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności. Przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków.

19. Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych. Przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków.

20. Wsparcie korzystania z usług doradczych. Przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków.

21. Wsparcie dla szkolenia doradców. Przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków.

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

22. Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym - lipiec 2022 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

23. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa 

24. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

25. Rolnictwo ekologiczne

26. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)

27. Dobrostan zwierząt

Nabór na powyższe pięć działań jest prowadzony wraz z naborem na dopłaty bezpośrednie w terminie 15 marca – 16 maja 2022 r. Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2022 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 17 maja 2022 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

28. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych 1 czerwca – 1 sierpnia 2022  r.:

– wsparcie na zalesienie,

– wsparcie na zadrzewienie

29. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska czerwiec/lipiec 2022

30. Zarządzanie zasobami wodnymi. Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają nabory.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

31. Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt - 1–31 lipca 2022 r., 1–31 grudnia 2022 r.


HARMONOGRAM PROW DO POBRANIA

oprac. ksz, na podst. ARiMR, fot. arch.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. wrzesień 2023 09:44