StoryEditorPieniądze dla rolnika

KGW – zostało niewiele czasu na wydanie i rozliczenie dotacji

27.12.2021., 09:12h
Koła gospodyń wiejskich, które w tym roku złożyły wnioski w ARiMR o przyznanie pomocy finansowej przeznaczonej na realizację celów statutowych i ją otrzymały, mają czas do końca roku na wykorzystanie udzielonego wsparcia. Natomiast na złożenie w Agencji sprawozdania z tego, na co koło wydało pieniądze, jest czas do końca stycznia przyszłego roku.

KGW muszą się spieszyć - inaczej będą musiały zwracać dotacje

Koło, które nie wykorzysta dotacji do końca roku lub zrobi to niezgodnie z przeznaczeniem albo nie rozliczy w terminie pomocy, będzie musiało ją zwrócić.

Na jaie cele KGW mogą przeznaczyć dofinansowanie?

Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, określa art. 2 ust.  3 ustawy z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Wymienia się tutaj:

  • działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich,
  • działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
  • rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  • inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi,
  • upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych,
  • reprezentacja interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej,
  • rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Koła gospodyń wiejskich są zobowiązane przechowywać dokumenty potwierdzające prawidłowe wydatkowanie pomocy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozliczyło ono pomoc za dany rok. W przypadku tego­rocznej pomocy dokumenty należy zostawić więc maksymalnie do końca 2023 roku.

Maglena Szymańska
fot. KGW Gorzyce

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. maj 2024 11:08