StoryEditorPorady prawne

Kiedy brak zapłat za towar od rolnika jest oszustwem?

30.06.2022., 09:06h
Sprzedałem trzy jałówki kontrahentowi, z którym współpracuję od kilku lat. Nigdy dotychczas nie zalegał z zapłatą, a teraz czekam na pieniądze ponad dwa miesiące. Kiedy do niego dzwonię, obiecuje wysłać przelew, ale tego nie robi. Czy ma sens złożenie na policji powiadomienia, że zostałem oszukany? Czy jeśli sprawa trafi do sądu, mam szansę odzyskać należną mi zapłatę?

Co zrobić w sytuacji, gdy rolnik nie otrzyma zapłaty za towar?

Może Pan spróbować złożyć na policji powiadomienie o popełnieniu na Pana szkodę przestępstwa oszustwa. Zgodnie z art. 286 § 1 Kodeksu karnego, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. W przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Co to jest występek?

Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 27 października 2020 r. (sygn. akt: II AKa 109/19), na treść występku oszustwa składa się doprowadzenie pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Dotyczy ono jednak tylko takiego oszustwa, które polega na wprowadzeniu go w błąd albo wyzyskaniu jego błędu bądź niezdolności do należytego podejmowania decyzji. Może to mieć postać zarówno działani...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. czerwiec 2023 16:24