StoryEditorPorady prawne

Kiedy można wystąpić do KRUS o zawieszenie pobierania składki emerytalno-rentowej?

22.03.2022., 13:03h
Mój mąż pobiera emeryturę rolniczą. Mnie brakują jeszcze 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Nadal prowadzimy gospodarstwo. Składki na ubezpieczenie opłacam już 35 lat. Czy w związku z tym mogę wystąpić do KRUS o zawieszenie pobierania składki emerytalno-rentowej?

Czy mogę wystąpić do KRUS o zawieszenie pobierania składki emerytalno-rentowej?

Obecnie obowiązująca ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników nie przewiduje takiej możliwości. Zgodnie z jej art. 16 ust. 1, ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy:

  • rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,
  • domownik takiego rolnika,
  • osoba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną ze środków unijnych,
  • małżonek osoby pobierającej taką rentę.

Kiedy ubezpieczenie rolnice nie obowiązuje osoby?

W myśl art. 16 ust. 3 ustawy, nie obejmuje się rolniczym ubezpieczenim społecznym osoby, która podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty rolniczej, lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Bez względu zatem na liczbę lat opłacania przez Panią składek, nie jest możliwe, aby KRUS zawiesił ich pobieranie. Musi je Pani opłacać, dopóki nie przejdzie Pani na emeryturę. Należy dodać, że rozwiązania zakładającego zawieszenie pobierania składek przy odpowiednio długim stażu ubezpieczeniowym nie ...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
10. grudzień 2023 01:00