StoryEditorPorady prawne

Kiedy potrzebne jest zezwolenie lub zgłoszenie na wycięcie drzewa z własnej działki?

30.04.2022., 11:04h
Jeszcze w tym roku zamierzam rozbudować dom, który stoi na działce należącej do moich rodziców. Obok domu rosną drzewa. Jestem posiadaczem samo­istnym tych gruntów, gdyż nie było postępowania spadkowego. W przyszłym roku złożę wniosek o zasiedzenie. Czy w takiej sytuacji mogę starać się o zezwolenie na usunięcie drzewa i czy w ogóle jest ono potrzebne?

Kto wydaje zezwolenie na usunięcie drzewa?

Artykuł 83 ustawy o ochronie przyrody określa, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, wydanego m.in. na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. Należy jednak podkreślić, że zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa powyżej, jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Według art 83a wymienionej wyżej ustawy, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Kiedy zezwolenie nie jest wymagane?

Z kolei art. 83f wskazuje, że obowiązku zezwolenia nie stosuje się do: drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robi...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. wrzesień 2023 22:36