StoryEditordopłaty bezpośrednie

Kiedy rolnicy mogą składać oświadczenia dot. dopłat bezpośrednich?

20.02.2018., 14:02h
Od 15 lutego 2018 r. rolnicy mogą składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oświadczenia w sprawie dopłat bezpośrednich. Złożenie tego dokumentu pozwoli uniknąć składania e-wniosku o dopłat za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. 

Oświadczenie w sprawie dopłaty tylko dla wybranych rolników po spełnieniu warunków

Jednak „Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017” mogą składać tylko niektórzy rolnicy. Zgodnie z prawem, gospodarz, aby skorzystać z możliwości złożenia oświadczenia zamiast wniosku musi spełniać jednocześnie 3 warunki.

  1. Po pierwsze, we wniosku o dopłaty złożonym w 2017 r. zadeklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha.
  2. Po drugie, potwierdza brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie dopłat za 2017 roku i chce za 2018 rok otrzymać te same dopłaty.
  3. Trzeci warunek, to rolnik w 2017 r. ubiegał się wyłącznie o dopłaty za jednolitą płatność obszarową, za zazielenienie, do uprawy chmielu, dopłaty dodatkowej, do owiec, kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, dopłaty ONW oraz pomoc za zalesianie (PROW 2007-2013) lub  premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).  

Kiedy rolnicy mogą składać oświadczenia dot. dopłat bezpośrednich?

Dopłaty dla młodego rolnika czy do krów wykluczają oświadczenie 

Jeżeli rolnik korzystał z innych dopłat, np. dla młodego rolnika, do roślin strączkowych, do buraków lub ziemniaków czy nawet do krów, to niestety nie będzie mógł skorzystać z oświadczenia i będzie zobligowany złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie przez Internet.

Kiedy ARiMR będzie musiał złożyć wniosek, mimo że wypełnił oświadczenie? 

Warto pamiętać, że jeśli po złożeniu oświadczenia, rolnik stwierdzi, że jednak w gospodarstwie wystąpiły zmiany w zakresie wnioskowania lub działek referencyjnych lub działek rolnych, wówczas musi on złożyć zmianę do wniosku o dopłaty do 1 czerwca 2108 roku. 

ARiMR może wydać „Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania”, jeżeli wnioskujący gospodarz nie spełnia wymogów prawnych (np. ma więcej niż 10 ha gruntów ornych lub występował o dopłaty do bydła), w oświadczeniu są braki formalne (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) lub oświadczenie wpłynie do Agencji po terminie. 

Gdzie i do kiedy można składać oświadczenia o dopłatach bezpośrednich?

Oświadczenia w sprawie dopłat bezpośrednich należy składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 14 marca 2018 roku. Druk oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Więcej na temat „Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017” można przeczytać w artykule: „Kto nie musi składać e-wniosku o płatności, a tylko oświadczenie”.

Paweł Mikos

Fot. pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. październik 2023 13:48