StoryEditorPorady prawne

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

07.06.2020., 15:06h
Złożyłam do KRUS wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności opieki nad dzieckiem, które nie uczęszczało do szkoły. KRUS stwierdził jednak, że mi się to świadczenie nie należy, gdyż korzystam już z dofinansowania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zaprzestałam działalności rolniczej. Mamy jeszcze młodszą córkę. Czy decyzja KRUS jest prawidłowa? Czy warto się odwoływać?

Wątpliwe uzasadnienie decyzji KRUS

Proponujemy wnieść odwołanie od decyzji KRUS do sądu. Niezależnie od tego, zwracamy się do Centrali KRUS o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Uzasadnienie decyzji odmownej wydaje się bowiem mocno wątpliwe, a problem może dotyczyć licznej grupy mieszkanek wsi.

Koronawirus. Komu i kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

W przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
  • dzieckiem do lat 8;
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Powyższe reguły wynikają z art. 4 ust. 1 Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z kolei ...
Pozostało 71% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 21:29