StoryEditorPrzepisy prawa

Koniec z umowami o dzieło w rolnictwie

04.11.2017., 10:11h
Resort rolnictwa planuje ukrócić nagminne stosowanie przy pracach w rolnictwie umów o dzieło, które nie przystają̨ do charakteru pracy osób zatrudnionych przy zbiorach i nie są̨ oskładkowane, wprowadzając nowy rodzaj umów. Będą to umowy o pomocy przy zbiorach.

Nowe umowy o pracy przy zbiorach


Muszą być zawierane na piśmie. Rolnik będzie musiał zawrzeć ją z osobą zwaną pomocnikiem, która będzie u niego pracowała przy zbiorach owoców i warzyw. Taka umowa będzie obowiązywała w stosunku do pomocników wykonujących czynności bezpośrednio związane ze zbiorem owoców i warzyw, jak i późniejszym ich sortowaniem i przygotowaniem do sprzedaży. Ten rodzaj umów będzie mógł być także stosowany do cudzoziemców wykonujących w Polsce pracę w oparciu o zezwolenia na pracę.

Umowa na maksymalnie 3 miesiące


Pomocnik rolnika będzie uprawniony do jednorazowego odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego. Składkę na takie ubezpieczenie będzie musiał za niego opłacić gospodarz. Pomocnik ma podlegać temu ubezpieczeniu tylko przez okres 90 dni w roku kalendarzowym, w takim czasie może bowiem maksymalnie pracować na taką umowę u jednego pracodawcy. Składka ma być opłacana jednorazowo za cały okres trwania umowy. Umowy mają być oskładkowane według ryczałtu. Ze względu na krótki okres świadczenia takiej pracy, rolnik będzie zobowiązany zgłaszać pomocników do ubezpieczenia w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach i opłacać składkę za cały okres, na który zawarto umowę w ciągu 3 dni od zgłoszenia do ubezpieczenia.

Zawierana umowa nie będzie miała charakteru umów cywilnoprawnych objętych stosowaniem minimalnej stawki godzinowej.

dr Magdalena Szymańska
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 21:03