StoryEditorKoronawirus

Koronawirus: zasiłek opiekuńczy dla rolników przedłużony. Kto go dostanie

28.04.2020., 07:04h
Ze względu na ograniczenia związane ze zwalczaniem epidemii został wydłużony okres, za który rolnik może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy. Kwota zasiłku to ponad 32 zł dziennie. Kto może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy? Co wpisać we wniosku? 

Ponad 30 złotych zasiłku za każdy dzień opieki

W związku z przedłużeniem obostrzeń mających na celu walkę z epidemią koronawirusa, w tym zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, szkół oraz inne placówek, został wydłużony okres, za jakie można ubiegać się o zasiłek opiekuńczy na dziecko. Został on wydłużony do 3 maja 2020 roku.

Warto przypomnieć, że wysokość zasiłku opiekuńczego za każdy dzień opieki wynosi 32,41 złotego. Dlaczego właśnie tyle? Ponieważ podstawą do jego wyliczenia jest 1/30 podstawowej emerytury, a jej miesięczna wysokość to 972,40 zł.

Jak podaje KRUS, przysługuje tylko jeden zasiłek opiekuńczy niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki.

 

Kiedy rolnik może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy? 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rolnikowi lub domownikowi podlegającemu ubezpieczeniu w KRUS, który musi sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówki szkolnej lub opiekuńczej z powodu COVID-19. Warto pamiętać, że o zasiłek opiekuńczy można się ubiegać niezależenie od okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników 

O zasiłek opiekuńczy może ubiegać się na równie matka i ojciec dziecka. Jednak zasiłek opiekuńczy wypłacany jest tylko jednemu z rodziców – temu który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres. 

Z zasiłku opiekuńczego na kolejny okres mogą skorzystać zarówno rodzice, którym taki zasiłek został przyznany z tytułu wcześniejszej opieki nad dzieckiem, jak i rodzice, którzy wystąpią z wnioskiem po raz pierwszy.

 

Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek opiekuńczy z KRUS?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie ubezpieczonej w KRUS, która osobiści sprawuje opiekę nad dzieckiem: 

  • w wieku do ukończenia 8 lat, 
  • legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat, 
  • legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Zasiłek jest przyznawany do 3 maja 2020 (lub dłużej, jeśli na podstawie prawa zostanie przedłużony okres), a w przypadku dzieci poniżej 8 roku życia prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka. Taka sama zasada dotycz niepełnosprawnych podopiecznych, którzy kończą 18 rok życia. 

Należy zwrócić także uwagę, że zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdy drugi z rodziców może zapewnić opiekę lub poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, które mogą opiekować się dzieckiem

 

Jak pobrać i wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy

We wniosku o zasiłek opiekuńczy należy podać m.in.: 

  • dane personalne i adresowe rodzica ubiegającego się o zasiłek, 
  • okres w jakim będzie rodzic musiał sprawować opiekę nad dzieckiem,
  • dane dziecka,
  • podać dane drugiego z rodziców dziecka, 
  • oświadczenia, w tym o czy drugi z rodziców złożył wniosek o zasiłek opiekuńczy

Wniosek o zasiłek opiekuńczy można pobrać poniżej:

POBIERZ wniosek o zasiłek opiekuńczy

 

Paweł Mikos
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. listopad 2023 17:39