StoryEditorKRUS

KRUS wypełni PIT za rolnika-emeryta

29.12.2020., 18:12h
Jak co roku KRUS rozliczy podatek dochodowy za 2020 rok za emeryta, rencistę czy osobę uprawniona do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Jeśli jednak nie chcemy, aby Kasa wypełniała za nas PIT, należy złożyć wniosek do 31 grudnia.

KRUS rozliczy podatek dochodowy emerytom i rencistom

Od 1 stycznia 2021 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpocznie rozliczanie podatek dochodowy od wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających. Z takiej opcji korzysta większość emerytów i rencistów pobierających świadczenie z KRUS.

Żeby każdy miał pewność, że Kasa dokonała rozliczenia, do 1 marca otrzyma z KRUS-u na potwierdzenie formularz PIT-40A – Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy.

Jeśli w 2020 roku podatnik nie osiągnął innych przychodów niż świadczenia wypłacone przez KRUS, to nie musi już składać zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym.

 

Kto będzie musiał rozliczyć się samodzielnie i nie skorzysta z usług KRUS?

Jednak jest klika sytuacji, kiedy emeryt czy rencista będzie musiał samodzielnie wyplenić PIT.
KRUS nie wypełni zeznania jeżeli:

  • w ciągu 2020 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka KRUS, a później ZUS lub odwrotnie; 
  • realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy;
  • obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci;
  • nie pobierała zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; 
  • do 31 grudnia 2020 roku emeryt lub rencista złożył wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku;
  • suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę obliczonego podatku, 
  • z uwagi na wstrzymanie wypłaty emerytury czy renty po zamknięciu roku podatkowego nie mogła rozliczyć niedopłaty podatku.

Jeżeli chociaż jedna z tych sytuacji zaistnieje, KRUS prześle podatnikowi formularz PIT-11A – Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy 2020.
Informacje zawarte z PIT-11A należy wykorzystać do samodzielnego wypełnienia zeznania podatkowego na formularzu PIT-36 lub PIT-37 do 30 kwietnia 2021 roku.

 

Jeśli KRUS nie ma wypełniać za ciebie PIT-u, zgłoś to do końca roku

Warto także pamiętać, że podatnik, który nie chce aby KRUS obliczyła za niego podatek dochodowy od wypłaconych w 2020 r. świadczeń, powinien złożyć wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku dochodowego. Wniosek należy złożyć najpóźniej 31 grudnia 2020 roku.

 

Paweł Mikos
Fot.Pixabay.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 22:48