StoryEditorWiadomości rolnicze

KRUS za I kwartał 2022: jaka jest stawka i do kiedy rolnik musi zapłacić?

27.01.2022., 17:01h
Wkrótce mija termin uregulowania przez rolników składek na KRUS za I kwartał 2022 roku. Jakie są nowe stawki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i jakie na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie? Jak zmieniły się przepisy o regulowaniu składek na KRUS dla części rolników?

Jakie są stawki na KRUS za I kwartał 2022 roku?

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r. w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 60 zł miesięcznie. Tyle trzeba zapłacić za rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika za cały miesiąc, czyli 180 złotych kwartalnie.

Jeżeli rolnik, jego współmałżonek lub domownik objęty jest ubezpieczeniem w ograniczonym zakresie, składka wynosi 1/3 pełnej stawki, czyli 20 zł miesięcznie.

Z kolei stawka podstawowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w KRUS jest obliczana na podstawie wysokości emerytury podstawowej, która w grudniu 2021 r. wyniosła 1013,63 zł.

W związku z tym, stawkę podstawowej składki ubezpieczenia emerytalno-rentowego za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2022 r. wynosi 101 zł miesięcznie, czyli 303 zł kwartalnie.

Wyższe składki na KRUS dla rolników prowadzących gospodarstwa powyżej 50 ha

Jednak dla rolników, którzy prowadzą gospodarstwa o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych, przewidziana jest dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie.

Za I kwartał 2022 roku rolnicy będą musieli dodatkowo zapłacić:

  • 122 zł dla gospodarstw o powierzchni od 50 do 100 ha przeliczeniowych,
  • 243 zł dla gospodarstw o powierzchni od 100 do 150 ha przeliczeniowych,
  • 365 zł dla gospodarstw o powierzchni od 150 do 300 ha przeliczeniowych,
  • 487 zł dla gospodarstw o powierzchni powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Do kiedy należy uregulować składki na KRUS za I kwartał?

Należne składki za rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2022 r. należy opłacić do 31 stycznia.
Z kolei termin uregulowania składek za pomocników rolnika upływa 15 dnia kolejnego miesiąca.

Nowe stawki odszkodowania i zasiłku chorobowego dla rolników

Warto także dodać, że pod koniec 2021 roku KRUS potwierdził także nowe stawki jednorazowego odszkodowania i zasiłku chorobowego. Od 1 stycznia 2022 r. ubezpieczonemu rolnikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1.033 zł za każdy 1% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Podwyższony został także zasiłek chorobowy. Rolnikowi, który po 30 dniach choroby pozostaje niezdolny do pracy, przysługuje 20 zł za każdy kolejny dzień. Zmiany objęły również zasiłek związany z chorowaniem na COVID-19. Za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy, trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni, rolnik może dostać 30 zł.

Zmiany w regulowaniu składek dla rolników VAT-owców

To nie koniec zmian jakie wprowadzono w kwestii ubezpieczeń rolniczych. Od 1 stycznia 2022 rolnicy VAT-owcy muszą inaczej regulować składki. Stworzono dla nich specjalne numery rachunków bankowych, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS. Jeden jest przeznaczony do wpłat na ubezpieczenie społeczne, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne. Numery rachunków podane są na stronie internetowej KRUS.

Rolnik, będący płatnikiem podatku VAT, chcąc opłacić składki, powinien upewnić się, że dotychczasowy numer rachunku, na który wpłacał, został zaktualizowany. Ważne jest także, by pamiętać o podaniu identyfikatora płatnika składek/osoby ubezpieczonej (numer UNO) i pełnych danych osobowych, ponieważ tylko to pozwoli odpowiednio zidentyfikować płacącego i potwierdzić opłacenie składki.

Zuzanna Ćwiklińska,
fot. pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
31. maj 2023 03:57